Gå til indhold

Kofoedsminde

Se kontaktoplysninger
Kofoedsminde er en landsdækkende specialinstitution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år i Rødby.

Kofoedsminde er en landsdækkede specialinstitution for voksne domfældte udviklingshæmmede, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

Institutionen er for borgere, der har en dom eller som er idømt en foranstaltning på åbne eller lukkede afsnit.

 • ​Udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge tilfælde på sikret afdeling.
 • Domfældte udviklingshæmmede, der af retssikkerheds- og behandlingsmæssige grunde ikke kan placeres andre steder, og som har dom til sikret afdeling.
 • Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne og sikrede afdelinger. ​
 • En stor del af målgruppen har flere diagnoser, hvor der ud over udviklingshæmning ses psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og udadreagerende adfærd.

Kriteriet for at blive anbragt på Kofoedsminde er, at borgerens udviklingshæmning er den dominerende problemstilling.

Kofoedsminde består af flere afdelinger, lukkede såvel som åbne.

Kofoedsminde løser samfundsmæssige opgaver med udviklingshæmmede der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation, i begge tilfælde på sikret afdeling, samt domfældte udviklingshæmmede, der retssikkerheds- og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder, og som har dom til sikret afdeling.

Kofoedsminde har 81 pladser på sikrede afdelinger, 52 pladser på Udviklingscenteret (§103) og 7 pladser på åbne afdelinger​.

Kofoedsmindes sikrede del består af 14 sikrede afdelinger, med plads til mellem 1 til 10 beboere på hver afdeling.

Lovgrundlag​

 • Sikrede døgnpladser efter servicelovens § 108 stk. 6
 • Døgnpladser efter servicelovens § 108
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
 • Når en person er omfattet af straffelovens § 16 stk. 2 og vurderes udviklingshæmmet samt:
  • Får en foranstaltningsdom til sikret afdeling efter straffelovens § 68/68a, eller
  • Varetægtsfængsles i surrogat efter retsplejelovens § 76
   - kan/skal personen anbringes på en af Kofoedsmindes sikrede afdelinger

Anbringelsen kræver en dom, en kendelse eller en domsændring fra retsmyndighedernes side.

I henhold til bekendtgørelse nr. 392 af 23.4.2014 § 17 stk. 2. jf. servicelovens § 108 stk. 6, skal personen herudover visiteres af kommunen, da Kofoedsminde er en social boform.

Ledelse

Kofoedsminde ledes af Tina Lysholt Krintéll.

Kontakt

Adresse

Kofoedsminde

Højbovej 9

4970 Rødby

Ring til os

Reception og administration har åbent mandag til torsdag fra kl. 08:00 til kl. 16:00 og fredag fra kl. 08:00 til kl. 13:00