Gå til indhold

Himmelev Behandlingstilbud

Se kontaktoplysninger
Himmelev er et døgn- og dagtilbud for børn og unge med svær eller kompleks autisme.

Himmelevs målgruppe er børn og unge med autismespektrum forstyrrelser med udviklingshæmning og/eller psykiske lidelser.
På Himmelev arbejder vi målrettet på at ruste børnene til at tage så meget aktivt del i deres eget liv og i samfundslivet som muligt.

Målgruppen er karakteriseret ved:

  • Autismespektrum
  • Opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD)
  • Udviklingshæmning
  • Psykiske lidelser (komorbiditet til ASF)

Himmelev modtager børn og unge med autismespektrum forstyrrelser, ofte med tilgrænsende psykiatriske lidelser, fx svære opmærksomhedsforstyrrelser eller angstdiagnoser. De fleste af børnene er endvidere diagnosticeret med mental retardering, mens andre er normalt begavede.

Nogle af børnene er præget af deres vanskeligheder i en sådan grad, at de har brug for massiv hjælp til i hverdagen fx til påklædning, hygiejne og motorisk træning.

Behandlingstilgangen tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan for det enkelte barn, som tilrettelægges i fællesskab med forældre og kommune. Denne plan skal tilpasses barnets udviklingsmuligheder, så barnet lærer, udvikles og trives.
Himmelev består af boliger, skole, daggruppe og aktivitetsområde. Himmelev tilbyder både dagbehandling og døgnbehandling med intern skole. Der er mulighed for aflastning for børn i dagbehandling.

Lovgrundlag

  • Døgnophold efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og servicelovens § 107
  • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4. Der er indgået undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.
  • Særligt klubtilbud (daggruppetilbud) efter servicelovens § 36.

Læs mere om HIMMELEV modellen - tilpas forenklet miljø


Himmelev ledes af Jesper Thor Olsen.

Kontakt

Adresse

Himmelev

Sofie Madsensvej 5

4330 Hvalsø

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her