Gå til indhold

Glim Refugium

Se kontaktoplysninger
Glim Refugium er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud i Roskilde for voksne.

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejder Adler. Målgruppen på Glim Refugium er yngre voksne i alderen 18-35 år, med en sindslidelse, som på grund af denne har et omfattende behov for støtte i almindelige daglige funktioner eller som har behov for omfattende behandlingsmæssig støtte. Det er yngre voksne som har et ønske om udvikling og som ligeledes har et udviklingspotentiale.

Målgruppen har følgende specifikke funktionsnedsættelser/diagnoser eller en kombination af flere:

  • Depression
  • Angst
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Selvskadende adfærd
  • Indadreagerende adfærd

Glim Refugium er et miljøterapeutisk behandlingstilbud, og deres to primære beskæftigelsesområder er madlavning og dyrehold.

Hovedopgaven for Glim Refugium er at skabe en god kontakt og et trygt og udviklende miljø for beboerne. I samarbejde med den enkelte borger bliver der udarbejdet et ugeskema med aktiviteter og opgaver, som beboeren skal deltage i. Det kan eksempelvis være pasning af dyrene, madlavning, rengøring, pasning af grønne arealer, uddannelse og ekstern beskæftigelse.

Lovgrundlag

  • Botilbud efter servicelovens § 107


Glim Refugium ledes af Gitte W. Christoffersen.

Glim Refugium
Glim Refugium
Indkørslen til Glim Refugium
Indkørslen til Glim Refugium

Kontakt

Adresse

Glim Refugium

Gammelgårdsvej 1A

4000 Roskilde

Ring til os

Tlf. 46 36 90 46

Tlf. 46 36 90 46