Gå til indhold

Bo og Naboskab Sydlolland

Se kontaktoplysninger
Bo og Naboskab Sydlolland er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede.
Bo & Naboskab Sydlolland
Bo & Naboskab Sydlolland

Bo og Naboskab Sydlolland er et tilbud for voksne udviklingshæmmede, der ligger i Rødby.

Målgruppen er voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder:​

  • Udviklingshæmmede med problemskabende og udadreagerende adfærd
  • Udviklingshæmmede med psykiske lidelser
  • Udviklingshæmmede domfældte
  • Udviklingshæmmede med demens
  • Udviklingshæmmede med behov for et hospicelignende tilbud​

Bo og Naboskab Sydlolland kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats.​​

Beboerne har generelt behov for omfattende støtte til almindelig daglig livsførelse, herunder til kommunikation, aktiviteter og socialt samvær såvel som til pleje, omsorg og behandling.

Bo og Naboskab Sydlolland forsøger gennem de forskellige tilbud at skabe livskvalitet og dermed også livsindhold tilpasset den enkelte borger.

Lovgrundlag

  • Boliger oprettet efter ABL § 105 stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk bistand efter SEL § 85 samt hjælp og støtte til nødvendig praktiske opgaver i hjemmet efter SEL § 83
  • Botilbud efter SEL §§ 107-108
  • Aktivitets og samværstilbud efter SEL § 104

Bo og Naboskab Sydlolland ledes af forstander Kjeld Saul.

Nybyggede lejligheder ved Bo & Naboskab Sydlolland
Nybyggede lejligheder ved Bo & Naboskab Sydlolland
Hjemlig atmosfære i gårdhaven
Hjemlig atmosfære i gårdhaven
Bo & Naboskabs dyrepark og nyttehave
Bo & Naboskabs dyrepark og nyttehave
Beboer foran staffeli med kunst
Kreative aktiviteter er en del af hverdagen

Kontakt

Adresse

Bo og Naboskab Sydlolland

K. H. Kofoedsve 16

4970 Rødby

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her