Gå til indhold

Bakkegården

Se kontaktoplysninger
Bakkegården er en sikret døgninstitution for børn og unge.
Bakkegårdens Hovedindgang
Bakkegårdens Hovedindgang

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd, der ligger i Nykøbing Sjælland. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Bakkegården har plads til i alt 15 unge fordelt på hver deres værelse med eget bad og toilet. Pladserne er fordelt på 3 afdelinger beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland.

Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år.
De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Elmehuset

Elmehuset er de sikrede afdelinger på Bakkegården for unge i alderen 15-17 år. Undtagelsesvis kan enkelte være ned til 12 år og enkelte over 17 år. De unge anbringes her i et varetægtssurrogat, sidder som led i en ungdomssanktion eller for at afsone en dom.

Det vides ikke på forhånd, hvad tidsperspektivet er for de unges ophold på Bakkegårdens sikrede afdelinger. De unges ophold kan derfor både være af kortere eller længere varighed.

Elmehuset er beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland, og er indrettet i de gamle bygninger, der tidligere har hørt til Psykiatrihospitalet.

Udenomsarealet ved Elmehuset er sikret med højt hegn, tremmer og overvågningskameraer.

Skelbækgård

Tilbuddet fungerer som udslusning af særligt udsatte unge fra de sikrede afdelinger på Bakkegården og unge, der ikke kan rummes i andre foranstaltninger.

Skelbækgård har særlige erfaringer med og viden om unge seksuelle krænkere, sent udviklede unge, og unge med problemstillinger inden for autismespektret, kriminel adfærd samt en kombination af ovenstående problemstillinger.

De unge bliver tilbudt beskæftigelse i værksteder, landbrug og undervisning med det formål at afdække og give de unge en positiv oplevelse af deres muligheder.

Skelbækgård tilrettelægger individuelle og målrettede tilbud som f.eks. enkeltmandsprojekter og camperprojekter. Den enkelte unges dagsprogram bliver udarbejdet på baggrund af personalets samarbejde og aftaler med den enkelte.

Birkehuset

Birkehuset er en større ejendom beliggende i Annebergparken tæt på Bakkegården og få kilometer fra Skelbækgård.

Målgruppen er mentalt retarderede unge i alderen 12-23 år med kriminel adfærd, massive tilpasningsproblemer, ofte med selvskadende eller udadreagerende adfærd kombineret med psykiatriske problemer. De unge har i en kortere eller længere periode helt særlige behov for at være i et afskærmet individuelt projekt, da de i dagligdagen ikke kan indgå i sociale sammenhænge med andre unge.

De unge i Birkehuset tilbydes en struktureret hverdag med meget tæt kontakt til voksne døgnet rundt. Der er mulighed for undervisning og beskæftigelse. Projektafdeling Birkehuset opretter løbende særlige foranstaltninger rettet mod specielle unge, der ikke umiddelbart kan rummes eller profitere af de andre typer tilbud, som findes på Bakkegården eller på andre sociale tilbud.

Lovgrundlag

  • Sikret døgninstitution for børn og unge, der drives efter servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 jf. § 67, stk. 3.
  • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, jf. stk. 4.
  • Åbne afdelinger og særforanstaltninger, der drives efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6, 107 og 108.

Bakkegården er VISO leverandør

Bakkegården ledes af Peter Jørgensen.

Udkørsel fra Annebergparken
Udkørsel fra Annebergparken
Gården på Bakkegården
Gården på Bakkegården
Filmanmeldelser på Bakkegården
Filmanmeldelser på Bakkegården
Den åbne afdeling Skelbækgård
Den åbne afdeling Skelbækgård
Fællesareal på Skelbækgård
Fællesareal på Skelbækgård
Ged på Skelbækgård
Ged på Skelbækgård

Kontakt

Adresse

Bakkegården

Annebergparken 45

4500 Nykøbing Sj.

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her