Gå til indhold

Socialområdets politikker og strategier

Se kontaktoplysninger
Her kan du læse mere om de pejlemærker, Socialområdet arbejder efter.

Strategi for det regionale Socialområde 2021 - 2024

Region Sjælland har ambitioner og ønsker at påtage sig et større ansvar på det specialiserede socialområde.

Gennem fortsat udvikling af de regionale sociale tilbud vil Region Sjælland give borgere med behov for en højt specialiseret indsats adgang til de tilbud, der hjælper dem bedst. Region Sjælland vilsikre bevarelse og udvikling af det højt specialiserede socialområde. Borgere med komplekse behov skal mødes med en højt kvalificeret faglig indsats. Borgeren skal i centrum i den fortsatte udvikling af det regionale socialområde og medarbejdernes kompetencer skal udvikles indenfor de faglige metoder og tilgange, der er evidens for giver den bedste effekt for borgeren. Den praksisnære forskning på det regionale socialområde bidrager væsentligt hertil.

Samarbejde og dialog med pårørende skal være central i tilrettelæggelse af indsatsen. De pårørende skal indbydes til kontinuerlig dialog med det fagprofessionelle personale og opleve, at deres erfaringer og viden nyttiggøres.

Strategi for det regionale socialområde 2021 – 2024 tager afsæt i samarbejdet med kommunerne om at udvikle det samlede socialområdes tilbudsvifte og sikre den nødvendige kapacitet og kvalitet i indsatsen overfor borgerne.
Region Sjælland er parat til at påtage sig ansvaret for det højt specialiserede område og derudover være kommunernes foretrukne leverandør.

Strategien for de kommende fire år byder på en række forskellige strategiske tiltag, der i sammenhæng skal sikre det regionale socialområdes fremtid – både som et højt specialiseret fagmiljø med borgeren i centrum, en central partner i samarbejdet med kommunerne og en attraktiv arbejdsplads

 

Du kan finde læse hele strategien her: 

Strategiforsocialomraadet2021 2024

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her