Gå til indhold

Standarder

Kvalitetsmodellen er udarbejdet af fagprofessionelle ud fra et evidensbaseret grundlag for at sikre, at modellen er faglig relevant og belyser de rette sociale ydelser, som er hensigten.

Kvalitetsmodellen er udviklet med afsæt i eksisterende dokumenteret viden, metode og tradition, hvorved kvalitetsstandarderne hviler på et solidt vidensgrundlag.

Nedenstående standarder er revideret og anvendes på tilbuddene.

1.1  Kommunikation
1.2. Indflydelse på eget liv
1.3. Individuelle planer
1.4. Medicinhåndtering
1.5. Magtanvendelse
1.6. Utilsigtede hændelser
1.7. Faglige tilgange, metoder og resultater
1.8. Fysisk og mental sundhed og trivsel
1.9. Forebyggelse af overgreb
2.1. Kompetenceudvikling

Standarderne er generiske, hvilket betyder, at der er en standard pr. indsatsområde, der glæder alle regionale boformer, uanset målgruppe.

Til de enkelte kvalitetsstandarder udarbejdes vejledninger, der skal fungere som en umiddelbar anvendelig støtte og guide til medarbejderne i løsningen af de socialfaglige opgaver. Vejledningerne skræddersys til det enkelte tilbud.

Evalueringsdelen i kvalitetsmodellen består henholdsvis af selvevaluering og ekstern evaluering.

Selvevaluering er en systematisk vurdering af det sociale tilbuds aktiviteter og resultater foretages af det enkelte botilbud årligt. Ekstern evaluering foretages hvert tredje år af udefrakommende fagpersoner. Ved siden af "kontrolaspektet" lægges der stor vægt på læring, dialog og vidensdeling i evalueringsarbejdet.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her