Gå til indhold

Organisering af kvalitetsarbejdet

Arbejdet med kvalitetsmodellen er organiseret både i regi af Danske Regioner, hvor der er etableret en temagruppe for kvalitet, og internt i de fem regioner. Læs mere her.

Udvikling af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område besluttes i socialdirektørkredsen i regi af Danske Regioner. Sekretariatsfunktionen varetages af Danske Regioner.

I regi af Danske Regioner er der nedsat en tværregional temagruppe for kvalitet. Der deltager to repræsentanter fra hver region i temagruppen.

Sekretariatet for kvalitetsmodellen er forankret i DEFACTUM i Region Midtjylland.

Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, der består ​af fagprofessionelle, der understøtter udviklingen af kvalitetsmodellen med afsæt i faglig viden og erfaringer fra praksisfeltet.

Organisering internt i Region Sjælland
I Region Sjælland er der nedsat en lokal styregruppe til kvalitetsmodellen bestående af socialchef Pia Inge Bille, fire forstandere og en medarbejder fra Socialafdelingen.

Styregruppens funktion er at sikre fremdrift i arbejdet med kvalitetsmodellen.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Socialområdet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00

Tlf. 70 15 50 00

Skriv til os

Øvrig information

Hvis din besked indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender din besked via Digital Post. På den måde sikrer du dig, at uvedkommende ikke får kendskab til indholdet i din besked. Du finder Region Sjælland, Socialområdet i din digitale post på borger.dk.

Læs mere om digital post her