Gå til indhold

Social dumping

”Social dumping, NEJ TAK – det skal gå ordentligt til” er Region Sjællands indsats for at sikre ordnede arbejdsforhold og fair konkurrence for alle, der løser opgaver for os.

Se kontaktoplysninger

Region Sjælland vil sikre ordentlige vilkår for alle ansatte, der udfører arbejde for Region Sjælland og vil sikre gode muligheder for at flere får en uddannelse.

Banner med telefonnummer til hotline for social dumping

Hvad er Social Dumping?

Social dumping er når:

  • Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler.
  • Udenlandsk arbejdskraft arbejder med løn og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.​

Region Sjælland gennemfører i de kommende år en række store anlægsbyggerier. Som bygherre har regionen et stort ansvar for alle ansatte, der arbejder på regionens byggepladser, og derfor er det afgørende, at de tilbydes ordentlige arbejdsvilkår.

Med udgangspunkt i vores politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler stiller Region Sjælland derfor en række krav til entreprenører, leverandører og lignede, der ønsker at samarbejde med regionen. Se politikken herunder:

Politik for arbejds- og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Det betyder, at leverandører og deres underleverandører ikke bare skal have et højt kvalitets-niveau og økonomisk formåen. De skal også kunne dokumentere, at de kan leve op til krav om ansvarlighed, bl.a. når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddannelsespladser til regionens unge.

Regions Sjælland ønsker at undgå social dumping. Regionens interne kontrolenhed gennemfører derfor kontroller for at sikre, at regionens leverandører overholder regionens politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler, der bl.a. stiller krav til leverandører om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår. ​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Intern Kontrolenhed

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Chef for Intern Kontrolenhed, Carsten Kibugi Røjgaard

Tlf. 93 56 76 75

Tlf. 93 56 76 75

Social Dumping Hotline

Tlf. 22 40 00 11

Tlf. 22 40 00 11

Skriv til os

Øvrig information

Har du mistanke om social dumping på din arbejdsplads eller andre steder i Region Sjælland? Ring til vores hotline eller send os en e-mail på: socialdumping@regionsjaelland.dk (Mailadressen må ikke anvendes til personfølsomme og fortrolige oplysninger)