Gå til indhold

Social dumping

”Social dumping, NEJ TAK – det skal gå ordentligt til” er Region Sjællands indsats for at sikre ordnede arbejdsforhold og fair konkurrence for alle, der løser opgaver for os.

Se kontaktoplysninger

Region Sjælland vil sikre ordentlige vilkår for alle ansatte, der udfører arbejde for Region Sjælland og vil sikre gode muligheder for at flere får en uddannelse.

Banner med telefonnummer til hotline for social dumping

Hvad er Social Dumping?

Social dumping er når:

  • Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler.
  • Udenlandsk arbejdskraft arbejder med løn og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.​

Region Sjælland gennemfører en række store anlægsbyggerier, hvor byggeriet af Universitetssygehuset i Køge er det største anlægsbyggeri med regionen som bygherre. Region Sjælland får også leveret serviceydelser af regionens leverandører indenfor flere områder.

Som bygherre og bestiller har regionen et stort ansvar for alle ansatte, der arbejder på regionens byggepladser og med tjenesteydelser i øvrigt, og derfor er det afgørende, at de tilbydes ordentlige arbejdsvilkår.

Med udgangspunkt i vores politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler stiller Region Sjælland derfor en række krav til entreprenører, leverandører og lignede, der ønsker at samarbejde med regionen. Se politikken herunder:

Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om oplæring, uddannelses- og praktikaftaler (pdf)

Det betyder, at leverandører og deres underleverandører ikke bare skal have et højt kvalitetsniveau og økonomisk formåen. De skal også kunne dokumentere, at de kan leve op til krav om ansvarlighed, bl.a. når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddannelsespladser og anden oplæring til regionens unge.

Regions Sjælland ønsker at undgå social dumping. Regionens interne kontrolenhed gennemfører derfor kontroller for at sikre, at regionens leverandører overholder arbejdsklausuler og sociale klausuler om oplæring, uddannelses- og praktikaftaler med regionen.

Anmeld social dumping

Har du mistanke om social dumping på en arbejdsplads, hvor en leverandør udfører arbejde for Region Sjælland?

Kontakt Intern kontrolenheds hotline

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Intern Kontrolenhed

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Chef for Intern Kontrolenhed, Carsten Kibugi Røjgaard

Social Dumping Hotline

Tlf. 22 40 00 11

Tlf. 22 40 00 11

Skriv til os

Øvrig information

EAN 5798002040661

Har du mistanke om social dumping på en arbejdsplads, hvor en leverandør udfører arbejde for Region Sjælland?

Ring til vores hotline eller send os en e-mail på: socialdumping@regionsjaelland.dk (Mailadressen må ikke anvendes til personfølsomme og fortrolige oplysninger)