Gå til indhold

Ny ansøgningsrunde for EUs Socialfond Plus

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland indkalder nu ansøgninger til anden ansøgningsrunde for EU’s Socialfond Plus. Anden ansøgningsrunde har fokus på grønne kompetencer, attraktive uddannelsesmiljøer, trivsel og sundhed, unge og voksne uden for uddannelse og beskæftigelse samt livslang læring.
Foto: Unsplash/Pricilla-Du-Preez

Region Sjælland åbner for ny ansøgningsrunde for EU's Socialfond Plus 

Region Sjælland åbner nu for ansøgninger til anden ansøgningsrunde for EU’s Socialfond Plus i programperioden 2021 - 2027.

Ansøgningsrunden har en samlet ramme for støtteberettigede udgifter på 25,8 mio. kr. Disse midler kan anvendes til projektforslag, der styrker udviklingen af ungdomsuddannelser i regionen inden for følgende temaer:

  • Bæredygtighed og grønne kompetencer
  • God uddannelsesdækning i hele regionen
  • Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed
  • Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

Projektforslagene kan søges med støtte fra EU's Socialfond Plus, der stiller 18,8 mio. kr. til rådighed. Region Sjælland bidrager yderligere med 7 mio. kr.

Du kan læse hele annonceringsmaterialet ved at følge linket nedenfor.

Hvem kan søge og hvilket krav er der til ansøger?

Ansøgerne til midlerne fra EU´s Socialfond Plus forventes at være  ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelser, samt VUC’ere i Region Sjælland samt andre offentlige eller private aktører, der ønsker at bidrage til udviklingen af ungdomsuddannelserne.

Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt.

Sådan ansøger du

Prækvalifikation

For at minimere ansøgerkredsens tid anvendt på projektansøgning, anvender Region Sjælland en todelt ansøgningsproces. Her bliver alle projektforslag først prækvalificeret i en indledende ansøgningsrunde

For at deltage i prækvalifikationsrunden skal du udfylde følgende skema:

Projektbeskrivelsesskema til Socialfond Plus

Skemaet sendes til Region Sjælland på: regionaludvikling@regionsjaelland.dk, med kopi cc til Nils Houmann på: nhoum@regionsjaelland.dk.

Deadline for deltagelse i prækvalifikation: 29. april 2024

Region Sjællands Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde vil foretage prækvalifikationen på udvalgsmødet den 11. juni 2024. Derefter vil der blive givet feedback til ansøgerkredsen.

Endelig ansøgning

Projekter, der har deltaget i prækvalifikationsrunden, kan efterfølgende indsende den endelige ansøgning. Ansøgningen skal udfyldes via Erhvervsstyrelsens digitale ansøgningsportal:

Gå til Erhvervsstyrelsens digitale ansøgningsportal

Deadline indsendelse af endelig ansøgning: 26. august 2024

Region Sjællands Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde vil foretage den endelige prioritering af ansøgningerne på udvalgsmødet den 22. oktober 2024.

Resultatet af prioriteringen vil blive meddelt ansøgerkredsen hurtigst muligt. Derefter vil Region Sjælland indstille de prioriterede projektforslag til Erhvervsstyrelsen, som vil stå for den endelige legalitetskontrol af projektforslagene. Der er afsat seks uger til denne legalitetskontrol.

Projekterne forventes at starte op i 1. kvartal 2025 og løbe over en periode på op til 3 år.

Dokumenter og vejledninger

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside, udviklingidanmark.dk, kan du finde tips og materiale til, hvordan du laver en god projektansøgning om tilskud fra EU's Socialfond Plus 2021-2027.

Desuden har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en samlet startpakke, hvor ansøgere kan finde relevant materiale samt alle de vigtige dokumenter og vejledninger til projekter med støtte fra Socialfonden Plus

Se Erhvervsstyrelsens startpakke om EU's Socialfond Plus

Herunder finder du yderligere dokumenter og vejledninger, som det kan være godt at orientere sig i. Vi opfordrer kommende ansøgere til at sætte sig grundigt ind i "Program for Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027" samt i ”Støtteberettigelsesregler 2021-2027”, inden de udarbejder en ansøgning.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedrørende Den Europæiske Socialfond Plus, til ansøgningsprocessen eller har du brug for råd og vejledning? Så er du velkommen til at kontakte: 

Nils Houmann
Specialkonsulent
nhoum@regionsjaelland.dk

eller

Marie Rud Skak-Arnstrup
Chefkonsulent
mau@regionsjaelland.dk

Annonceringen er muliggjort af EU’s Socialfond Plus, der i perioden 2021-2027 har stillet 53,8 mio. kr. til rådighed for udvikling af Region Sjælland.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04