Skip to content

Den Europæiske Socialfond plus 2021-2027

Se kontaktoplysninger
I perioden 2021-2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20 % af den samlede sum fra Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Midlerne skal bidrage til at styrke uddannelsesområdet i Region Sjælland.

Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027

I programmet for Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027 - Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer - har regionerne indstillingsret på 20 % af de samlede midler. Socialfondsmidlerne skal anvendes til indsatser, som styrker udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i de danske regioner – bl.a. igennem uddannelse.

Ud af i alt 170.921 mio. kr. er der afsat 53,8 mio. kr. til Region Sjælland i hele programperioden. I annonceringen i 2022 udmøntes 26,9 mio. kr. De resterende 26,9 mio. kr. udmøntes ved andre annoncereringer frem til 2027. Kommende annonceringer bliver offentliggjort her på siden. Næste annoncering vil forventeligt blive offentliggjort i 2024.

Mulighed for regional medfinansiering

Udover indstillingsret til socialfondsmidlerne har Region Sjælland mulighed for at medfinansiere socialfondsprojekter med samlet set 6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2022 og 2023. Der er givet tilsagn om de regionale udviklingsmidler.

Der blev lagt vægt på, at indsatserne skal supplere dét arbejde, regionerne i forvejen støtter via udviklingsmidler til uddannelsesområdet. I Region Sjælland betyder dette blandt andet fokus på at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, sikre kvalificeret arbejdskraft på arbejdsmarkedet og skabe flere faglærte.

For at kunne komme i betragtning til medfinansiering med regionens egne midler, skulle der indsendes en projektidé, der beskrev baggrunden, indholdet og formålet med indsatsen.

Udmøntningen af regionale udviklingsmidler blev prioriteret med afsæt i prioriterede indsatser i Region Sjællands budgetaftaler, Regionsrådets strategi og indsatsområder i den Regionale Udviklingsstrategi.

Annoncering efter projektidéer

Der kan frem til 2. november 2022 ansøges om medfinansiering fra socialfondsmidler. Læs mere i nedenstående materiale:

Annoncering efter indsatser under socialfonden plus

Bilag:

Program for Den Europæiske Socialfond Plus 2021-2027
​​Vejledning til ansøgningsskema - regioner​
​Vejledning om støtteberettigelse 2021-2027​
Persondataunderretning

Proces for ansøgning og deadline

Frist for indsendelse af projektidéer og ansøgning om medfinansiering fra regionale udviklingsmidler var den 1. august 2022.

De indkomne projektidéer blev behandlet på et ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 15. september 2022. Her blev der truffet beslutning om, hvilke projekter der vil blive tildelt regionale udviklingsmidler.

På mødet blev der givet tilsagn om 6 mio. kr. i medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler for 2022 og 2023.

Hvis ansøger fortsat ønsker at søge om socialfondsmidler, skal der udarbejdes en ansøgning i det administrative system TAS.

Se mere i bilaget "Vejledning om støtteberettigelse 2021-2027", som du finder herover. 

Frist for indsendelse af ansøgning om medfinansiering af socialfondsmidler er: 2. november 2022 kl. 12.00.

Kontakt

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte:

Marie Rud Skak-Arnstrup
Specialkonsulent
E-mail: mau@regionsjaelland.dk ​
Telefon: 2965 5846

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04