Skip to content

Vision for banetrafikken

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland og kommunerne i regionen har udarbejdet en vision for passagertrafikken med jernbane i Region Sjælland.
Tog på skinner
Foto Region Sjælland

Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne i Region Sjælland pendler længst i Danmark. Østdanmark er for længst ét pendlingsområde, og pendlingsafstandene øges – det skal afspejles i trafikbetjeningen.

Region Sjælland og kommunerne i regionen har i fællesskab i 2013 udarbejdet en vision for passagertrafikken med jernbane i Region Sjælland. Visionen ser på tværs af organiseringen i statslige og regionale jernbanestrækninger, og arbejder i stedet med at skabe en sammenhængende og attraktiv banebetjening for regionens borgere.

Visionen er ikke en færdig fysisk plan, men skal inspirere dialogen omkring den fremtidige banetrafik i Region Sjælland.

Den igangværende indsats fra regionens og kommunernes side for at realisere visionen har specielt fokus på at få langt hurtigere forbindelser fra regionen til hovedstadsområdet, således at togene bruger maksimalt 1 time på hhv. Kalundborg-København og Nykøbing Falster-København. Modellen omtales som ”den sjællandske time-model”.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04