Skip to content

Sjælland baner vejen frem

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har i fællesskab udarbejdet trafikudspillet ”Sjælland baner vejen frem”.
Biler på Holbækmotorvejen
Holbækmotorvejen. Foto Region Sjælland

Region Sjælland og kommunerne i regionen har siden 2007 stået sammen om fælles ønsker, holdninger og væsentlige prioriteringer i forhold til den trafikale infrastruktur, omfattende både etablering af nye vejstrækninger og styrkelse af den kollektive trafik.

Det fremgår blandt andet af det fælles trafikale udspil, ”Sjælland baner vejen frem”, som er vedtaget i fællesskab af region og kommuner i november 2015. Formålet er at sikre en effektiv interessevaretagelse for de væsentligste infrastrukturprojekter i Region Sjælland.

Læs udspillet "Sjælland baner vejen frem" (pdf)

Læs indstik "Region Sjælland - den kollektive trafik" (pdf)

Prioriteringerne i ”Sjælland baner vejen frem” blev yderligere fokuserede ved beslutning i KKR Sjælland den 19. marts 2018 og efterfølgende i Regionsrådet den 24. september 2018.

På den baggrund arbejder regionen og kommunerne målrettet for en prioriteret realisering i rækkefølgen:

  1. Færdiggørelse af Kalundborg motorvejen frem til Kalundborg (Rute 23)
  2. Motorvejsforbindelsen mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
  3. Den resterende tværforbindelse Næstved-Slagelse-Kalundborg (Rute 22)

Hertil kommer de øvrige prioriteringer i ”Sjælland baner vejen frem”.

Den nuværende regering har varslet, at der i 2020 skal indgås en aftale på nationalt niveau om de kommende 10 års trafikinfrastrukturprojekter med fokus på motorveje og faste forbindelser.

Regionen og kommunerne arbejder i den forbindelse for at fremme de prioriterede projekter, så de kommer med i infrastrukturaftalen.

Læs faktaark om færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg (pdf)

Læs faktaark om Motorvej rute 54, Næstved-Rønnede (pdf)

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04