Gå til indhold

Sjælland baner vejen frem

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har i fællesskab udarbejdet trafikudspillet ”Sjælland baner vejen frem”.
Sjælland baner vejen frem. Rie Neuchs, Region Sjælland

Region Sjælland og kommunerne står sammen

Region Sjælland og kommunerne i regionen har siden 2007 stået sammen om fælles ønsker, holdninger og væsentlige prioriteringer i forhold til den trafikale infrastruktur, omfattende både etablering af nye vejstrækninger og styrkelse af den kollektive trafik.

Det fremgår blandt andet af det fælles trafikale udspil, ”Sjælland baner vejen frem”, som er vedtaget i fællesskab af region og kommuner i januar 2024. Formålet er at sikre en effektiv interessevaretagelse for de væsentligste infrastrukturprojekter i Region Sjælland.

Sammenhæng i regionen og regionen i sammenhæng

Mange af regionens borgere er hver dag afhængige af let adgang til en af de større byer og de trafikale knudepunkter. Det er unge til uddannelse eller folk, der skal på arbejde eller til fritidsaktiviteter. Erhvervslivet har behov for, at ansatte kan komme frem og varer og tjenesteydelser bliver leveret. Fælles for dem alle er, at de er afhængige af, at infrastrukturen skaber sammenhæng i regionen.

Hovedstaden er vores nabo med mange arbejdspladser, uddannelsestilbud og attraktioner. Hundred tusinde pendler hver dag fra Region Sjælland til Hovedstadsregionen. Samtidigt stiger efterspørgslen af kvalificeret arbejdskraft til regionens store virksomheder, hvilket forøger indpendlingen.

Vi skal udnytte potentialerne ved at se regionen i sammenhæng og sikre forbindelserne både ind og ud af regionen. Vi skal udnytte, at regionen ligger i hjertet af de store transportkorridorer, både nationalt mellem Jylland og Hovedstaden, og internationalt mellem Tyskland og Sverige.

For at styrke sammenhængen i regionen og regionen i sammenhæng peger Region Sjælland og de 17 kommuner på nedenstående projekter.

  • Den Sjællandske Tværforbindelse
  • Dobbeltspor Køge - Køge Nord med ekstra perron på Køge Station
  • Den Sjællandske timemodel
  • Samlet løsning for vejforbindelserne mellem Roskilde, Køge og Ringsted herunder opgradering af rute 6 og rute 14
  • Klar til åbningen af Femern forbindelsen i 2029
  • Udbygning af hele rute 9 med fremskudt færgeleje ved Tårs

Du kan læse mere om projekterne i udspillet "Sjælland baner vejen frem", der kan downloades på ovenstående link.  

Mobilitet for alle

En stor del af regionens borgere bor uden for de store købstæder og kan have langt til uddannelse, arbejde og servicetilbud. Det stiller krav til mobilitetsløsningerne, når vi samtidig skal sikre, at flere vælger bæredygtig transport. Det skal være nemt at komme til det kollektive hovednet, det skal være let at skifte mellem transportformer og det skal skabe sammenhæng mellem by og land.

I "Sjælland baner vejen frem" er der fokus på fire fælles indsatsområder, skal give høj mobilitet og tilgængelighed uanset, hvor du vælger at bosætte dig.

  • Bæredygtige landdistrikter
  • Attraktive trafikale knudepunkter
  • Samlet indsats for cyklisme
  • Unge til uddannelse

 

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00