SkipToMain.AriaLabel

Regionsældreråd

Se kontaktoplysninger
Regionsældrerådet høres i sager, der har de ældres interesse – for eksempel sundhedsaftalerne og frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet.

Der er 17 kommunale ældre-/seniorråd i Region Sjælland, som alle er medlemmer af Regionsældrerådet.

Du kan læse mere om Regionsældrerådet her

Find dagsordener og referater fra regionsældrerådet i Region Sjælland her:

Invitationer

Dagsordener

Referater