SkipToMain.AriaLabel

Sådan får du indflydelse

Du har gode mulighed for at få indflydelse på regionsrådets beslutninger. Du kan spørge hele regionsrådet om noget eller få foretræde for et udvalg.

Som borger i Region Sjælland har du mulighed for at få indflydelse på regionsrådets beslutninger.

Du kan blandt andet stille spørgsmål til regionsrådet.​ Alle er ​velkomne til at komme med idéer og forslag og til at deltage i den politiske debat i Region Sjælland.

Spørgetid i regionsrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Regionsrådet i forbindelse med Regionsrådets møder.

Foretræde for udvalg i Region Sjælland

Du kan få foretræde for Region Sjællands stående udvalg og forretningsudvalg. Læs om dine muligheder og retningslinjerne her.