Gå til indhold

En ny Råstofplan 2020 forventes vedtaget senest medio 2024

Regionsrådet har 16. januar 2024 besluttet at lovliggøre Råstofplan 2020 ved en minimumsrevision med ganske få ændringer. Planen forventes vedtaget senest medio 2024. Det sker efter Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere ophævelse af Region Sjællands Råstofplan 2020.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 23. juni 2023 ophævet Region Sjællands Råstofplan 2020. Derfor er Råstofplan 2016 stadig gældende.

Regionsrådet har 16. januar 2024 besluttet, at Råstofplan 2020 skal lovliggøres med forventet vedtagelse senest medio 2024.

Det sker gennem en kort planproces, hvor der kun foretages de påkrævede ændringer af det hidtidige planarbejde, som direkte konsekvens af klagenævnets afgørelse.

Borgere og myndigheder, som er berørt af ændringerne, høres direkte gennem partshøring. Efter lovgivningen skal der ikke afholdes offentlige høringer.

Når den nye Råstofplan 2020 er vedtaget, offentliggøres den med klagevejledning på Region Sjællands hjemmeside.