Gå til indhold

Informationsmøde om genvedtagelse af Råstofplan 2020

Region Sjælland invitere til informationsmøde torsdag den 25. april klokken 16-17 i Regionshuset vedrørende genvedtagelse af Råstofplan 2020. På mødet orienteres om de mindre justeringer, der skal imødekomme klagenævnets bemærkninger.

Råstofplan 2020 blev den 9. april 2024 genvedtaget af Regionsrådet efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste den tidligere plan i juni 2023. I forbindelse med genvedtagelsen inviterer Region Sjælland derfor alle interesserede til informationsmøde:

Torsdag den 25. april klokken 16-17 i Regionshuset Alléen 15, 4180 Sorø. Mød op i receptionen.

På mødet orienteres om generelt om Råstofplan 2020, om klagenævnets afgørelse samt om de justeringer der er sket.

Råstofplanen fastlægger rammerne for indvindingen af sand, grus og ler og sikrer en stabil forsyning af råstoffer. Der er i den genvedtagne Råstofplan 2020 foretaget få justeringer, men planen har stadig samme fokus på bæredygtighed og borgerhensyn.

Læs mere om Råstofplan 2020 på nedenstående link: 

Råstofplan 2020