Gå til indhold

Klimaplaner

Se kontaktoplysninger
Med klimaplan 2023-2024 tager Region Sjælland nye skridt på vejen mod at blive en mere klimavenlig virksomhed. Planen bygger videre på målsætningerne og erfaringer fra regionens første klimaplan fra 2022, men tager også nye skridt i retningen af grøn omstilling.

Klimaplan 2023-2024 

Region Sjælland har i sine klimaplaner fokus på at nedbringe den CO2-udledning og det ressourceforbrug, som vores egen drift står for. Det danske sundhedsvæsen er samlet set ansvarlig for 6% af den samlede danske CO2-udledning, og det vil vi gerne være med til at lave om på. 

Vi er ambitiøse i vores klimaarbejde, og vi er ambitiøse omkring den kerneopgave vi har overfor borgerne i Region Sjælland. 

Konkret har vi tre pejlemærker for vores klimaarbejde: 

 • Kerneydelsens kvalitet skal fastholdes, imens vi gennemfører den grønne omstilling.
 • Ressourcer til den grønne omstilling bruges, hvor der er handlerum, og hvor der skabes størst effekt. 
 • Medarbejderne er Region Sjællands største aktiv. Initiativer, der giver medarbejderen lyst til at agere bæredygtigt, er helt nødvendige og har en særlig styrke. 

Klimahandleplanen bygger på de tre temaer; 

 1. Indkøb, affald og cirkulær økonomi
 2. Grøn transport
 3. Energi- og klimavenlige bygninger 

Se Klimaplan 2023 - 2024 her: 

Region Sjællands Klimaplan 2023 - 2024

Tidligere klimaplaner

I 2021 blev det besluttet igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan og klimaregnskab for Region Sjælland som virksomhed. Planen skulle sikre, at Region Sjælland, gennem fokuserede indsatser på udvalgte områder, nåede sine klimamålsætninger. Det blev til Region Sjællands første klimaplan; Klimahandlingsplan 2022. 

Klimahandlingsplan 2022 havde fokus på: 

 • ​Grøn transport gennem omstilling af bilflåden samt reduceret tjenestekørsel
 • En ny indkøbspolitik med fokus på CO2-reduktioner ved indkøb
 • Øget sortering og bedre genanvendelse af affald, særligt plast
 • Bæredygtig varme og grøn strøm
 • Vild natur og øget biodiversitet på regionens matrikler

Se planen her:

Region Sjælland Klimahandlingsplan 2022

Kontakt

Adresse

Grøn omstilling og Klima

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04