Gå til indhold

Sjællands Klimaalliance

Se kontaktoplysninger
I Sjællands Klimaalliance arbejder kommunerne i Region Sjælland med støtte og vejledning fra Region Sjælland med at gå fra klimaplan til konkret klimahandling. Målet er, at kommunerne reducerer deres CO2-udledning og øger deres tilpasningsevne overfor klimaforandringer.
Udsigt fra Stevns Klint. Foto Nikolaj Lindegaard Helms, Region Sjælland

Klimaindsats i Region Sjælland

Sjællands Klimaalliance er kommunernes regionale forum for  vidensdeling og faglig sparring på udvikling af klimatiltag. 

Region Sjælland udgør sammen med Gate21 sekretariatet, som hjælper og støtter kommunernes konkrete klimaarbejde. Vi understøtter arbejdet gennem blandt andet facilitering af faglige netværk og arrangementer. 

Kommunerne får hjælp til at skabe overblik over den viden, der findes på de konkrete områder, som klimaplanerne berører.

  • Energiomstilling og effektivisering
  • Transport og mobilitet
  • Landbrug og natur
  • Klimatilpasning
  • Forbrug og cirkulær økonomi
  • Kommunen som virksomhed
  • Inddragelse, adfærd og organisering

Sjællands Klimaalliance skal desuden understøtte den fortsatte udvikling, monitorering og revision af klimaplanerne.

Vil du vide mere om Sjællands Klimaalliance?

Mads Tømming
Specialkonsulent
Grøn omstilling og Partnerskaber
mtomm@regionsjaelland.dk

Klimaalliance - et national initiativ

I april 2023 indgik KL, Realdania og landets fem regioner en ny alliance - Klimaalliancen.

Klimaalliancen fortsætter det arbejde, der blev grundlagt med DK2020-projektet, der havde til formål at understøtte kommuners arbejde med at få udarbejdet klimaplaner. Nu er målet at understøtte kommunernes arbejde med at gå fra plan til handling.

Det sker blandt andet ved at hjælpe kommunerne med at implementere konkrete projekter, håndtere tværkommunale udfordringer, finde løsninger samt dele viden og erfaringer på tværs af kommunerne i de fem regioner.

Klimaalliancen koordinerer indsatser og gennemfører tværgående aktiviteter, herunder:

  • Igangsætte en række klimaudviklingsspor for kommunernes klimaarbejde.
  • Etablere en fælles ramme for at implementere og monitorere kommunernes klimaplaner.
  • Understøtte arbejdet med at evaluere og revidere kommunernes klimaplaner.

Bag Klimaalliancen står KL, Danske Regioner og Realdania, med CONCITO og C40 som videnspartnere.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Grøn omstilling og klima

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00