Gå til indhold

Den grønne region

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland arbejder aktivt på at reducere sin egen klima- og miljøbelastning. Det sker blandet gennem at fremme grønne indkøb, forbedre affaldssortering, genanvendelse, energioptimering og meget mere.
Klimaindsatser mod oversvømmelser er en af regionens opgaver

En bæredygtig fremtid

Den grønne omstilling er en mærkesag for Region Sjælland. Den globale krise kræver global, national, regional og lokal indsats.

For ændringerne i vores klima medfører stigende vandstand og øget nedbør. Vi oplever mangel på råstoffer i undergrunden, samtidig er pesticider og jordforurening en trussel for vores drikkevand. Derfor tager vi ansvar for en regionalt forankret klimaindsats og øget grøn omstilling.

Klimasekretariatets arbejde med grøn omstilling tager udgangspunkt i Regionrådets strategi, Region Sjælland - For borgerne: Strategi 2022 - 2025.  

Heri opstilles en række grønne målsætninger og handlinger som sætte retningen for regionens grønne omstilling de kommende år. Det drejer sig blandt om:

 • Reduceret CO2-udledning
  Udledningen af C02 i Region Sjælland skal reduceres med 70% i 2030. Vores sygehuse skal være grønne fyrtårne, og deres CO2-udledning skal reduceres med 75%.
 • Bæredygtige løsninger
  I Region Sjælland tager vi ansvar for grøn omstilling i vores egen virksomhed. Vi arbejder med bæredygtige løsninger som intelligente indkøb, flere el-ladestandere og el-biler i vores vognpark, øget genanvendelse og minimering af spild. Derudover sikrer vi bæredygtige og klimavenlige energiløsninger, der mindsker energiforbruget og brug af fossile brændstoffer.
 • Vild natur og biodiversitet
  Region Sjælland vil udlægge arealer til vild natur og igangsætte handleplaner, der sikrer, at den vilde natur bruges som et aktiv og samtænkes med andre lokale forhold til gavn for patienter, pårørende og andre borgere.
 • Rent drikkevand
  Borgerne skal sikres godt vand nu og i fremtiden. Fælles indsatser skal fremtidssikre en bæredygtig forsyning af godt drikkevand til borgerne i regionen.
 • Kollektiv trafik er grøn
  Region Sjælland arbejder med mål om fossilfri busser i 2030. Nyindkøb af tog til lokalbanerne og bus er som udgangspunkt grønt.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Grøn omstilling og klima

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00