Gå til indhold

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) arbejder for styrke samarbejdet mellem region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på grunduddannelsesområdet.

RKSS blev nedsat i februar 2018 med henblik på at styrke samarbejdet mellem region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på grunduddannelsesområdet. RKSS erstatter Regionalt Strategisk Samarbejdsforum (RSS), hvor regionen og uddannelsesinstitutionerne var repræsenteret.

I RKSS sidder ledelsesrepræsentanter fra regionens uddannelsesinstitutioner: Professionshøjskolen Absalon, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd efter behov, repræsentanter fra Region Sjællands fem sygehusledelser og Koncern HR samt repræsentanter for kommunerne.

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) er nedsat med henblik på, at styrke fælles interessefelter i et overordnet strategisk samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i regionen, region Sjællands 17 kommuner (K17) og Region Sjælland.

Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland har som arbejdsgivere et væsentligt fokus på at styrke indsatsen med at sikre de rigtige kompetencer, både i forhold til behov for konkrete faglige kompetencer, men også når det gælder mere strategiske og tværgående samarbejder med regionens uddannelsesinstitutioner. Dertil kommer, at det skal sikres, at regionen og kommunerne også i fremtiden har mulighed for at rekruttere de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne.

Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland er store arbejdsgivere og derfor væsentlige aftagere af færdiguddannede fra både erhvervsfaglige, korte- og mellemlange videregående uddannelser beliggende i regionen.

Uddannelsesinstitutionerne tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede, professionsbaserede og praksisnære uddannelser, hvorfra kommunerne og regionens sygehuse, sociale institutioner m.v. modtager mange studerende i praktik.

I forlængelse heraf, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionerne, kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland samarbejder inden for en række områder. Samarbejdet formaliseres i et forum kaldet Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS). Parterne samarbejder ligeledes med andre interessenter f.eks. erhvervsliv m.fl.​

Læs mere om RKSS i kommisoriet:

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforums kommissorium

Dokumenter fra RKKS