SkipToMain.AriaLabel

Undervisningstilbud for vejledere

Her finder du materiale for praktikvejledere i Region Sjælland. E-læringsmodulerne er til vejlederne af social- og sundhedsassistentelever samt andre typer af elever og studerende.

Billede af praktikvejleder e-læringsmodul

Gå til E-lærings kurset

  • Nyt tilbud om E-læring der er målrettet dig der:
  • Allerede fungerer som praktikvejleder og allerede har praktikvejlederkursus for at blive opdateret og holde dig ajour med det der ligger i praktikvejlederfunktionen
  • Fungerer som daglig vejleder uden at have en praktikvejlederuddannelse
    Ønsker at komme i gang med at vejlede social- og sundhedsassistentelever
  • Er vejleder for andre typer af elever og studerende. Du kan sagtens få gavn af især session 4, 5, 6, 7 og 8

Der er 8 sessioner i dette materiale. Du kan gennemgå E-lærings sessioner i den rækkefølge du ønsker og i det tempo, som passer ind i din hverdag.

Måske kan du gense materialet, hvis du står i en konkret situation, hvor du vil finde inspiration til hvordan du kan gribe det an, være godt forberedt og/eller øve dig.

Når du har gennemgået én session, så er det vigtigt, at du i praksis afprøver noget af det du har læst og set. På den måde får du udviklet dine kompetencer som vejleder.
Så reflekter gerne løbende over hvornår og hvordan det giver mening for dig at gå ud og anvende det du har læst og set i konkrete vejledningssituationer.

Aftal måske med en kollega eller din leder om du kan få sparring, feedback eller hjælp for at udvikle dig som praktikvejleder - måske kan du også selv tilbyde din sparring til andre praktikvejledere.

Tidsforbrug:
Estimeret tager én session cirka 45 minutter ud af de 8 sessioner– cirka 20-30 minutter til selve materialet og den sidste tid er til refleksion, som kan foregå enkeltvis eller meget gerne parvis, eller fælles på møder sammen med sygeplejersken med funktion som uddannelsesansvarlig.