Gå til indhold

Principper for en sundhedspædagogik

Læs principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland.

Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede patientuddannelser er baseret på. Dokumentet beskriver værdier inden for områderne: menneskesyn, læringsforståelse, det mentale rum for læring og det fysiske rum for læring.

Der er valgt at beskrive principper frem for én enkel teoretisk tilgang, fordi det anses for vigtigere at arbejde ud fra principperne end ud fra en enkel teoretisk tilgang eller metode. Dette valg giver desuden underviserne metodefrihed, så længe metoden indeholder principperne.

Desuden vil valg af metode afhænge af konteksten, da ingen pædagogisk metode er lige egnet i alle situationer.

Kunsten for underviserne bliver at opøve kompetencer i at vælge den rette metode i forhold til konteksten.

Det har desuden været målet at beskrive principperne i et sprog, som alle - uanset teoretisk baggrundsforståelse inden for pædagogik – vil kunne forholde sig til.

Desuden skal nævnes, at uddannelsen i sundhedspædagogik vil blive udviklet ud fra disse principper.

Principperne er udarbejdet på baggrund af input fra en workshop i foråret 2011, hvor der deltog undervisere fra både region og kommuner.

Menneskesyn

Læringsforståelse

Det mentale rum for læring

Det fysiske rum for læring

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 57 87 57 87

Tlf. 57 87 57 87