Gå til indhold

Sundhedspædagogisk uddannelse

Sundhedspædagogisk uddannelse er for nye eller eksisterende undervisere på gruppe-baserede patientuddannelser i Region Sjælland. Uddannelsen medvirker til et generelt kompetenceløft af undervisere i regionen.
OBS: Ny model for deltagerbetalingFormål

Formålet med den sundhedspædagogiske uddannelse er, at deltagerne tilegner sig de sundhedspædagogiske kompetencer, der gør undervisere i stand til at undervise efter Region Sjællands ”Principper for en sundhedspædagogik” i praksis.

De sundhedspædagogiske principper bygger på en høj grad af deltagerinvolvering og medinddragelse af deltagerne på patientuddannelserne, hvilket skal være med til at sikre, at borgere med kronisk eller langvarig sygdom tilegner sig både viden, handlekompetencer og selvindsigt under patientuddannelsesforløbet.

En sådan tilgang forventes at styrke borgernes evne til egenomsorg og tiltro til at kunne håndtere et liv med kronisk sygdom i et aktivt samspil med pårørende og sundhedsprofessionelle.

Læs Region Sjællands ”Principper for en sundhedspædagogik”

Indhold

Uddannelsen bygger på en eksemplarisk tilgang. Dette indebærer, at al undervisning skal kunne overføres til deltagernes egen undervisningspraksis på patientuddannelserne. For eksempel skal måden, som teori og viden formidles på, inspirere til måder, hvorpå viden kan formidles på patientuddannelser.

De forskellige øvelser på uddannelsen skal ses som eksempel på, hvordan man kan arbejde med forskellige øvelser på patientuddannelserne. Måden at arbejde med hjemmeopgaver på skal kunne overføres på patientuddannelserne osv. Underviserne vil underbygge denne pædagogiske tilgang ved at italesætte begrundelser for valg af metoder for vidensformidling, øvelser med videre.

På modulerne præsenteres teorier og metoder, der kan øge forståelsen for mennesker med kronisk eller langvarig sygdom, øge kendskabet til metoder om, hvordan man kan tilrettelægge og styre undervisningsforløb, hvordan man kan bruge samtalen som metode til udvikling og så videre.

Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at øve nogle af disse metoder.

Skal du med?

Der er stadig ledige pladser på næste hold, der løber fra januar til juni 2023.