Gå til indhold

Sundhedspædagogisk uddannelse

Sundhedspædagogisk uddannelse er for sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med kronisk eller langvarigt syge borgere, og som ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til undervisning og samtale.
Formål

Formålet med den sundhedspædagogiske uddannelse er, at deltagerne tilegner sig de sundhedspædagogiske kompetencer, der gør dem i stand til at undervise og indgå i samtaler med afsæt i Region Sjællands ”Principper for en sundhedspædagogik”.

De sundhedspædagogiske principper knytter sig som udgangspunkt til gruppebaseret patientuddannelse. Principperne tager bl.a. afsæt i et menneskesyn, hvor der er fokus på helhed, mening og anerkendelse, og har derfor stor anvendelsesværdi i sundhedsvæsnet.

De sundhedspædagogiske principper bygger på en høj grad af deltagerinvolvering og medinddragelse af borgerne, hvilket skal være med til at sikre, at borgere med kronisk eller langvarig sygdom tilegner sig både viden, handlekompetencer og selvindsigt.

Med denne tilgang forventes det at styrke borgernes evne til egenomsorg og tiltro til at kunne håndtere et liv med kronisk sygdom i et aktivt samspil med pårørende og sundhedsprofessionelle.

Læs Region Sjællands ”Principper for en sundhedspædagogik”

Indhold

Uddannelsen bygger på en eksemplarisk tilgang. Det betyder, at undervisningen skal kunne overføres til deltagernes egen hverdagspraksis.

De forskellige øvelser på uddannelsen skal ses som eksempel på, hvordan man kan arbejde med forskellige øvelser på patientuddannelserne. Samtidig giver øvelserne et godt indblik i forståelsen af kommunikation og involvering af kronisk syge, og kan derfor generelt berige dialogen mellem borgere og sundhedsfaglige. Underviserne vil underbygge denne pædagogiske tilgang ved at italesætte begrundelser for valg af metoder for vidensformidling, øvelser med videre.

På modulerne præsenteres teorier og metoder, der kan øge forståelsen for mennesker med kronisk eller langvarig sygdom, øge kendskabet til metoder om, hvordan man kan tilrettelægge og styre undervisningsforløb, hvordan man kan bruge samtalen som metode til udvikling og så videre.

Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at øve nogle af disse metoder.