Gå til indhold

Læger under videreuddannelse

Region Sjælland dækker et stort område med vekslende befolkningssammensætning. Mange områder kan have langt til sygehuset og få speciallæger.

Forholdene i regionen gør, at der bliver foretaget mange undersøgelser og udredninger i almen praksis.

Som uddannelsessøgende vil du derfor kunne få et godt kendskab til de basale undersøgelser, udredninger og behandlinger inden for det almen medicinske speciale. Der er mulighed for at blive tilknyttet enkeltmandspraksis, flermandspraksis eller større lægehuse.

Introduktion​forløb

Efter endt basisuddannelse er første trin på vejen til almen praksis introforløbet. Region Sjælland slår introforløb op forår og efterår samt løbende efter behov på sundhedsjobs og via Job og Uddannelse på www.regionsaelland.dk.

Stillingerne besættes efter ansøgning og efterfølgende samtale.

Introforløb foregår i en almen praksis, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger, og varer 6 måneder, såfremt praksis har været led i basisforløbet.

Der er ca. 500 praktiserende læger i Region Sjælland, og over 150 fungerer som tutorlæger i videreuddannelsen af yngre læger.

Hoved uddannelsesforløb

Efter introduktionsforløbet følger hoved uddannelsesforløbet. Hoved uddannelsesforløb slås op forår og efterår på sundhedsjobs og på Regionsjaelland.dk og besættes samlet, så du kan planlægge fire et halvt år frem i tiden.

Kontaktpersoner

I Region Sjælland er der ansat flere Praksisuddannelseskoordinatorer (PUK'er) og Yngre Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU'er), som deltager i planlægning af den lægelige videreuddannelse og er med til at sikre et godt uddannelsesmiljø i almen praksis. De kan rådgive dig, hvis du har spørgsmål.

Find kontaktpersoner på Den Lægelige Videreuddannelse

Kontakt

Adresse

Det Gode Lægeliv

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø