Gå til indhold

Netværk for projektpersonale

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland har dannet et netværk for regionens projektsygeplejersker, forskningsassistenter og andet projektpersonale hvor den enkelte kan sparre og vidensdele med andre som arbejder med kliniske forsøg.

Forskningsstøtte Center Region Sjælland har etableret et netværk for projektpersonale for at hjælpe til at lette det administrative arbejde i forbindelse med udførsel af kliniske forsøg og skabe en ramme for vidensdeling, især omkring deltagelse i industrisponsorerede forsøg.

Formål:

Formålet er at samle regionens operationelle projektpersonale i et netværk, hvor det er muligt at erfaringsudveksle og vidensdele på tværs af sygehuse og afdelinger i regionen.

​Indhold:

Netværket mødes om relevante og praksisnære temaer, hvor der kan inddrages eksterne oplægsholder​​e. Netværkets deltagere er ansvarlige for at melde relevante emner ind.​​​

Derudover har der været initieret forskellige arbejder som eksempelvis etableringen af en Clinical Trials Handbook og oprettelsen af et diplommodul for projektsygeplejersker i samarbejde med University College Sjælland.​

Målgruppe:

Projektsygeplejesker, studiekoordinatorer, forskningsassistenter og projektsekretærer i Region Sjælland.

Møder i netværket:

Der afholdes 1-2 årlige møder i netværket.

Kontaktperson:

Vil du gerne vide mere om netværket, kan du kontakte Lene Hartmann på lhar@regionsjaelland.dk.

Læs mere om​ Trial Nation

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os