Gå til indhold

Trial Nation

Se kontaktoplysninger
Regionerne samarbejder i foreningen Trial Nation med en række tiltag for at gøre det mere attraktivt for lægemiddel- og medicovirksomheder at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark.

Nationalt samarbejde om klinisk forskning

Region Sjælland er en del af foreningen Trial Nation, som arbejder for at styrke den kliniske forskning i Danmark til gavn for sygehuse, klinikere og patienter. Trial Nation er etableret for at lette indgangen for industrien til at gennemføre klinisk forskning og for at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark. Herunder arbejder Trial Nation for at identificere og minimere eventuelle barrierer for kliniske forsøg og herunder for at lette det administrative arbejde i forbindelse med forsøgene, så dette er så enkelt som muligt for både industri og forskere.

Trial Nations bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra de fem regioner, fra life-science virksomheder og ministerier. I hver region er udpeget en regional koordinatorer på hhv pharma og medtech-området, som indgår i tæt samarbejde med foreningens sekretariat.

Trial Nation centre og netværk

Trial Nation har igennem de seneste år bidraget til opbygning af en stærkere national infrastruktur inden for udvalgte specialer og sygdomsområder. Arbejdet er forankret i en række centre og netværk, hvor hospitalsafdelinger på tværs af landet samarbejder inden for deres respektive specialer og sygdomsområder. Den stærkere infrastruktur er skabt via investering i etablering af systematisk samarbejde, koordinering og netværksskabelse samt opbygning af de nødvendige forskningskompetencer og beredskab i de deltagende afdelinger i Trial Nations centre og netværk.

Der er etableret Trial Nation centre og netværk indenfor 11 specialer og sygdomsområder. Trial Nations bestyrelse har besluttet løbende at udvide med nye specialer og sygdomsområder. Formålet med udvidelsen er at udbrede de gode erfaringer med klinisk samarbejde på tværs af regioner til med tiden at omfatte alle specialer, der gennemfører kliniske forsøg.

Afdelinger i Region Sjælland deltager i alle de etablerede centre og netværk.

Læs mere om Trial Nations centre, netværk og Trial Unions her: Resources - Trial Nation

 

Værdien af kliniske forsøg

Kliniske forsøg bidrager med værdi på mange områder. Centrale personer i Trial Nation-samarbejdet ude i klinikkerne har oplyst, at

 • Kliniske forsøg sikrer, at patienter kan tilbydes de nyeste forsøgsbehandlinger.
 • Kliniske forsøg skaber værdi hos det kliniske personale på de afdelinger, som deltager. Afdelinger, som løbende prioriterer og deltager aktivt i kliniske forsøg, oplever at de fagligt præsterer bedre, samt at samarbejdet på tværs af regioner fungerer bedre.
 • Prioritering af kliniske forsøg betyder også en prioritering af forskningsrelaterede aktiviteter, hvilket har en positiv indvirkning på hospitalernes muligheder for at fastholde og tiltrække klinisk personale.

 

Trial Nation bygger bro mellem forskere og industrien

Industrien kan henvende sig til Trial Nation og få sparring omkring og information om potentielle afdelinger til kliniske forsøg, hvis de ikke er bekendte med det givne terapiområde og områdets relevante forskere og samarbejdspartnere.

Ved sådanne henvendelser fra industrien vil den regionale koordinator formidle kontaktinformation og ofte tage kontakt til regionernes relevante afdelinger og afdække interessen for at deltage i det specifikke forsøg - og via det nationale netværk give industrien en samlet national tilbagemelding.

Dette vil sikre industrien en hurtig adgang til de relevante forskere, og at de herved ikke behøver at kontakte adskillige afdelinger og forskere unødigt.

Trial Nation interfererer ikke i de kontakter, der allerede er etableret mellem industri og forskere, og i tilfælde hvor industrien allerede ved, hvor de skal henvende sig med forespørgsler vedrørende kliniske forsøg.

Du kan som ansat i regionen få hjælp til

​Trial Nation hjælper med:

 • kontakt til industrien
 • kontakt til eksisterende kliniske forskningsenheder
 • sparring på lokale processer vedrørende kliniske forsøg
 • kontakt til eksisterende forskernetværk
 • etablering af nye specialenetværk
 • knowhow om god praksis inden for forskningsnetværk

Du kan som ansat i industrien få hjælp til

Trial Nation hjælper med:

 • kontakt til potentielle forsøgscentre
 • feasibilityforespørgsler
 • kontakt til forskernetværk
 • sparring omkring patientrekruttering

 

Mere information om Trial Nation 

Ønsker du mere information om Region Sjællands arbejde i Trial Nation, og de muligheder der ligger for regionens kliniske afdelinger kan du kontakte Region Sjællands Trial Nations koordinator Lene Hartmann på lhar@regionsjaelland.dk.

Læs mere på Trial Nations hjemmeside

Du kan læse mere om Trial Nation i publikationen herunder:

Trial Nation - Et sundere, klogere og rigere Danmark (pdf)

 

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os