Gå til indhold

Amputations databaser

Se kontaktoplysninger
I øjeblikket arbejdes med at indsamle data og information om borgere, som får foretaget en benamputation i Danmark. Informationen samles i to databaser, som du kan læse mere om her.

DanAmp

DanAmp (Dansk Amputationsdatabase) er en national forskningsdatabase, der har til formål at skabe et nationalt fagligt forum for forskning, videndeling og kvalitetsforbedring. DanAmp skal være med til at sikre, at patienter der får amputeret et ben, får et sammenhængende og helhedsorienteret forløb med den bedst mulige kvalitet i pleje, behandling og rehabilitering uanset hvor i landet de bor.

Der indsamles peri-operative data under indlæggelsen samt patientrapporteret data vedrørende livskvalitet og funktionsevne i op til 3 år efter operationen. Databasen blev oprettet i 2022 og efter pilottest på 4 hospitaler, vil den blive udbudt til øvrige interesserede afdelinger. Databasen drives af en tværfaglig styregruppe med medlemmer fra alle 5 regioner, og der er tilknyttet en projektkoordinator.

For yderligere information, spørgsmål eller ønske om at deltage i databasen kontakt:

Pro-Amp

Kommunal database for borgere der proteseforsynes efter benamputation.

Denne database startede tilbage i 2021 og er et samarbejdsprojekt, der nu er implementeret i 23 af landets kommuner. Projektet har til formål, at kunne optimere/standardisere testning, kortlægge borgernes funktionsniveau og livskvalitet over tid (fra før amputation, ved opstart af protese-forsyning og ved afslutning af træningsforløb), med fokus på kvalitetssikring af forløb.

Det er projektgruppens forhåbning, at flere kommuner vil melde sig til projektet, så der fremadrettet også vil være mulighed for forskning inden for området.   

For nærmere oplysninger om PRO-AMP databasen kan man kontakte:

Kontakt

Adresse

Holbæk sygehus

ViRSA

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Ring til os