Søg
 

Styrelsen for Patientklager

Du kan klage over dit forløb i sundhedsvæsenet til Styrelsen for Patientklager.

Dine muligheder for at klage 

 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=97af2eacaaab24c70de04b2672bbd02b&source=embed&photo%5fid=12179310">​

 

Du kan klage over hele dit behandlingsforløb på offentlige sygehuse, privathospitaler og hos praktiserende læger/speciallæger samt en række andre sundhedspersoner til Styrelsen for Patientklager. Det kaldes klage over sundhedsvæsenets faglige virksomhed.

Brug for hjælp?

Kontakt Patientvejledningen i Region Sjælland, hvis du ønsker uvildig vejledning vedrørende dine muligheder for at klage eller søge erstatning i sundhedsvæsenet.

Patientvejledningen kan oplyse dig om de forskellige klagemuligheder, og Patientvejledningen kan også bistå dig med at udforme din klage og få den stilet til rette myndighed.

Vurdering af klagen hos Styrelsen for Patientklager

Din klage vil blive vurderet i forhold til, om der har været et svigt i din behandling eller om dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat.

Din klage vurderes af en uafhængig myndighed, der tager stilling til, om der er grundlag for at kritisere den behandling, du har fået. Din behandling vurderes ud fra normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Hvis Styrelsen for Patientklager vurderer, at din behandling har været under normen for almindelig anerkendt faglig standard, kan din klage udløse en eventuel kritik af den pågældende sygehusafdeling, lægeklinik eller der, hvor din behandling fandt sted.

Du har også mulighed for at få din klage behandlet i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du mener en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner. I så fald skal din klage stiles til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.​

 

Sådan klager du

Din klage skal sendes digitalt til Styrelsen for Patientklager fra hjemmesiden borger.dk: Klage over brud på patientrettigheder

Du skal logge på med NemID.

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Patientvejledningen@regionsjaelland.dk​

Du kan kun sende klagen i papirform, hvis du er fritaget for digital post eller på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder ikke kan benytte det digitale klageskema.  ​ 

I klagen skal du forklare, hvorfor du ikke kan klage digitalt. Det er styrelsen, der afgør, om du kan blive fritaget fra at sende din klage digitalt.

 

 ​​​

  

 


 

 


 

 


 

 

​Behandling af din klage - tilbud om dialog​

Hvis du i anmeldelsesskemaet har markeret, du ønsker en dialog, vil du få tilbud om en dialog med din region, når Styrelsen for Patientklager har vurderet din klage.​

Tilbud om dialog betyder, at du vil få tilbud om en samtale enten ved direkte fremmøde eller ved telefonisk kontakt med de sundhedspersoner eller repræsentanter fra det sygehus, distriktsledelse m.v., som din klage vedrører.

I de fleste tilfælde vil dialogen tage udgangspunkt i den afdeling eller lægepraksis, du klager over. Du vil forud for dialogen få at vide, hvor og hvordan dialogen vil finde sted, ligesom du vil få oplysning om, hvem der deltager ved dialogen. Det er naturligvis frivilligt om du vil tage i mod tilbud om en dialog.

Dialogen skal finde sted inden for 4 uger fra din klage er modtaget fra Styrelsen for Patientklager i regionen.

Fasthold klage?

Når dialogen har fundet sted, skal du tage stilling til, om du ønsker at fastholde din klage eller om du synes, du har fået en tilfredsstillende forklaring på dine klagepunkter eller modtaget en undskyldning på dine klageforhold, så du dermed ønsker at frafalde din klage.

Ønsker du at fastholde din klage, skal du umiddelbart efter dialogen har fundet sted tage stilling til, om du ønsker din klage behandlet af Styrelsen for Patientklager eller i Disciplinærnævnet.

Klagefrister

Din klage skal være indsendt inden 2 år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, at behandlingen har fundet sted.

Flere informationer

For yderligere information henvises til Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.01.12
Opdateret
23.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Patientvejledningen
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø


Tlf. 70 15 50 01
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00Der kan forekomme enkelte ændringer i telefontiden. De vil i så fald fremgå af Patientvejledningens telefonsvarer.

 

 Mere om klage og erstatning:

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk