Søg
 
 

 Dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener

Forretningsudvalget 2022-2025

Mødedato: 27.02.2023

Vis samlet dagsorden/referat


Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 2 Sporrenovering af Østbanen
Sag nr. 3 Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog
Sag nr. 4 Forslag til ændret praksis i administration af arbejdsklausuler
Sag nr. 5 Status på hjemtag af præhospitale opgaver
Sag nr. 6 Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket punkt)
Sag nr. 7 Forslag til organisationsændringer
Sag nr. 8 Test- og vaccinationsindsatsen
Sag nr. 9 Region Sjællands retningslinje for fuldtid
Sag nr. 10 Taskforce Økonomi 2023
Sag nr. 11 Prioritering af anlægsbudgettet
Sag nr. 12 Status for udviklingen af det billediagnostiske program
Sag nr. 13 Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling
Sag nr. 14 Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger
Sag nr. 15 Bevillingsændringer marts 2023
Sag nr. 16 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK)
Sag nr. 17 Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien
Sag nr. 18 Handleplan for Bakkegården
Sag nr. 19 Etablering af forebyggelsessekretariat
Sag nr. 20 Beslutning om godkendelse af Klimaplan 2023-2024
Sag nr. 21 Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Kommune
Sag nr. 22 Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet
Sag nr. 23 Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby
Sag nr. 24 Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic
Sag nr. 25 Ændring af pladser i flere udvalg
Sag nr. 26 Ændring af plads i et udvalg
Sag nr. 27 Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt)
Sag nr. 28 Sag om vederlag (Lukket punkt)
Sag nr. 29 Meddelser
Sag nr. 30 Beslutninger fra lukkede sager
Sag nr. 31 Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. februar 2023

Link til denne side: