Gå til indhold

Sterilisation

Se kontaktoplysninger
Sterilisation af unge under 18 år og af personer, der lider af sindssygdom, er psykisk udviklingshæmmede eller svagt begavede.

Lovgrundlaget

Sundhedslovens kapitel 29–32 med tilhørende bekendtgørelse, cirkulære og vejledning.

Samråd

Samrådet i Region Sjælland er nedsat af Sundhedsstyrelsen og består af en medarbejder ved Regionen med social/juridisk uddannelse og 2 læger, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Personer over 18 år har ret til at blive steriliseret. For personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 25 år gælder der dog en refleksionsperiode på 6 måneder før indgrebet må foretages. Er personen under 18 år, ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet eller finder man det betænkeligt, at personen anmoder om sterilisation på egen hånd, skal der søges om tilladelse til sterilisation. Det er samrådet i Region Sjælland, der træffer afgørelse.

De personer, der skal søge samrådet om tilladelse til sterilisation, skal tilbydes et samtaleforløb i deres kommune. Tilbuddet skal gives før samrådet kan behandle sagen. Samtaleforløbet skal varetages af en seksualvejleder eller en socialrådgiver. I en eller flere samtaler kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder.

Sagsbehandlingen

Hvis en person ønsker sterilisation, skal vedkommende henvende sig hos en læge, hvor han/hun vil få orientering om indgrebets art og om konsekvenserne heraf. Han/hun underskriver i den forbindelse en anmodning om sterilisation, der sendes til Abort- og sterilisationssekretariatet.

Sagsbehandleren vil orientere ansøger om sagsgangen. Herefter indhentes relevante oplysninger fra bl.a. læge, skole, socialforvaltning, speciallæge, psykolog.

Ansøgeren skal som hovedregel undersøges af en speciallæge i psykiatri med henblik på en skriftlig erklæring til brug ved sagens behandling i samrådet. Efterfølgende beskikkes en særlig værge.

På grund af den omfattende sagsbehandling i forbindelse med disse sager må der påregnes lang behandlingstid, oftest 6 måneder, før sagen kan behandles i samrådet.

Anke en afgørelse

Samrådets afgørelse kan ankes til Abortankenævnet: Ansøgeren skal blot fortælle sagsbehandleren i Regionen, at han/hun ønsker at anke. Herefter sørger sekretariatet for, at anken fremsendes til Abortankenævnet.

Flere informationer

Læs mere om sterilisering af mænd i Patienthåndbogen

Læs mere om sterilisering af kvinder i Patienthåndbogen

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Abort- og sterilisationssekretariatet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Hverdage: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-14.00

Tlf. 57 87 52 54

Tlf. 57 87 52 54