Gå til indhold

Fosterreduktion

Se kontaktoplysninger
En kvinde kan få reduceret antallet af fostre i særlige situationer, for eksempel hvis hun er gravid med trillinger eller derover.

Kvinder, der bliver gravide med trillinger eller derover, tilbydes fosterreduktion. Der bliver normalt kun givet tilladelse til reduktion til 2 af fostrene og proceduren afhænger af, om kvinden er før eller efter 12. graviditetsuge.

Fosterreduktion inden 12. uge

En kvinde kan inden udløbet af 12. uge uden særlig tilladelse få reduceret antallet af fostre, hvis:

  • Indgrebet er med til at formindske risikoen for, at kvinden spontant vil abortere alle fostre.
  • Et eller flere fostre som følge af for tidlig fødsel ikke vil være levedygtige eller vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse.
  • Der er fare for kvindens liv eller, at kvindens legemlige eller sjælelige helbred vil blive væsentligt forringet.

Fosterreduktion efter 12. uge

Efter udgangen af 12. svangerskabsuge kan kvinden få tilladelse til fosterreduktion i de ovenfor nævnte tilfælde, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Abort- og sterilisationssekretariatet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Hverdage: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-14.00

Tlf. 57 87 52 54

Tlf. 57 87 52 54