Gå til indhold

Brugerinddragelse i Region Sjælland

Region Sjælland sætter fokus på den kvalitet, patienterne oplever. Patienternes perspektiv skal inddrages systematisk i det daglige arbejde.

Om brugerinddragelse

Region Sjælland har et ønske om at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet. De skabes bedst, hvis man tager udgangspunkt i brugernes behov. Brugerne har nemlig en værdifuld viden om deres samlede forløb.

Aktiv brugerinddragelse giver viden

Brugerne skal inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af ydelserne i sundhedsvæsenet. Med brugere forstås både patient, borger, pårørende eller anden relevant bruger.

Brugerne er eksperter i egne oplevelser, behov og interesser. De besidder dermed en vigtig viden i forhold til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, som skal tage udgangspunkt i det, der giver værdi for brugerne.