Gå til indhold

Fødsel på sygehus

I Region Sjælland kan du føde på sygehuset i enten Slagelse, Holbæk, Roskilde eller Nykøbing. Læs mere om før under og efter fødsel på sygehuset.

Før fødsel på sygehuset

Inden fødslen bliver du tilbudt fem til seks konsultationer hos din jordemoder. Konsultationen varer cirka 20 minutter, og din partner eller anden ledsager er velkommen til at deltage.

Du bliver så vidt muligt fulgt af den samme jordemoder gennem hele graviditeten. Men ved ferie og sygdom vil du møde en afløser.

Din konsultationsjordemoder er også din kontaktperson.

Kontakt til din jordemoder

Ved første jordemoderkonsultation skriver jordemoderen sit navn, konsultationsdag, træffetid og telefonnummer på din vandrejournal.

Du har mulighed for at kontakte din konsultationsjordemoder, hvis du har spørgsmål til din graviditet.

Ved akutte problemer skal du altid kontakte vagthavende jordemoder direkte. Telefonnumre finder du i bjælken til højre på siden.

Tilbud om lægeundersøgelse

Hvis du har født før og har haft et kompliceret forløb (for eksempel akut kejsersnit), hvis der opstår komplikationer i graviditeten, eller hvis du har en kronisk sygdom, tilbydes du desuden lægeundersøgelse i ambulatoriet på det sygehus, hvor du har valgt at føde.

Da fødsler ikke er ens, vil fødemåden være vigtig at tale om i graviditeten og nogle gange også undervejs i selve fødselsforløbet.

Det kan også være, at du har særlige ønsker – for eksempel en fødsel med så lidt indgriben som muligt eller en fødsel med meget overvågning.

Vi er parate til at lytte til dine ønsker. ​

Når du føder på sygehuset, kan det enten foregå som ambulant fødsel eller med efterfølgende ophold på barselsafsnit.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du føder normalt (vaginalt). Vi opfordrer til, at fødslen planlægges ud fra vores anbefalinger sammenholdt med erfaringer fra dine eventuelle tidligere fødsler og dine ønsker for den forestående fødsel.

Vi vil hjælpe og støtte dig under fødslen, og vi tilstræber, at:

  • Der skal være en jordemoder til stede hele tiden, når du er i aktiv fødsel
  • Der er mulighed for god smertelindring
  • Fødslen har en overskuelig tidshorisont.

På sygehuset kan selve fødslen forløbe på flere forskellige måder.

Det kan du forvente ved fødsel på sygehuset

Fødsel på fødegangen

Du vil blive indlagt på fødegangen, når der er regelmæssige veer og en indvendig undersøgelse viser, at din livmodermund er begyndt at åbne sig.

Viser det sig, at fødslen ikke er i gang, når du kommer på fødegangen, vil du blive anbefalet af tage hjem igen eller eventuelt blive indlagt, indtil fødslen går i gang.

Beslutninger om behandling og smertelindring vil blive taget på baggrund af barnets tilstand, dine ønsker og vores anbefalinger.

Du kan vælge at blive på sygehuset efter fødslen, hvor du vil blive overført til barselsafsnittet efter et par timer. Hvis du gerne vil hjem samme dag, kan du blive på fødestuen 4-6 timer.

Fødsel ved kejsersnit

Hvis du har en særlig kompliceret graviditet eller tidligere har haft fødselskomplikationer, vil du måske blive anbefalet et planlagt kejsersnit.

Har du af personlige grunde (og uden lægelig begrundelse) et ønske om at føde ved kejsersnit, vil du blive indkaldt til en samtale med en obstetrisk speciallæge og/eller en jordemoder. I vil sammen drøfte fordele og ulemper ved kejsersnit og normal (vaginal) fødsel, så valget bliver det bedste for dig og dit barn.

De fleste kejsersnit foregår i dag i lokalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse). Det vil sige, at du er vågen under indgrebet.

Igangsættelse af fødsel

Hvis fødslen ikke går i gang af sig selv inden for normal tid (op til 42 uger), vil du blive tilbudt igangsættelse. Igangsættelse foregår altid på sygehus, så hvis du har valgt at føde hjemme eller på fødeklinik, vil du blive henvist til fødeafdeling.

Efter fødsel på sygehuset

Region Sjælland tilbyder barselsophold og rådgivning til alle fødende. Alle nyfødte bliver også tilbudt hørescreening og screening for en række medfødte hormon- og stofskiftesygdomme samt for cystisk fibrose (PKU).

Vi tilbyder barselsophold til alle fødende.

Tiden på barselsafsnittet vil gå med at støtte og vejlede dig om:

  • Kontakten til dit barn. Med mindre der er specielle forhold der gør, at plejepersonalet foreslår andet, vil barnet være hos dig under hele indlæggelsesforløbet, så du hurtigt bliver fortrolig med barnets signaler
  • Komme godt i gang med amning. De fleste børn ammes, og hvert enkelt ammeforløb tager udgangspunkt i barnets behov
  • Pleje af barnet, herunder badning.

Udskrivning

Åben rådgivning

Op til 7 dage efter udskrivning har du mulighed for at henvende dig telefonisk og personligt til fødestedet døgnet rundt ved behov for hjælp eller rådgivning.

Udskrivning inden for 24 timer

Hvis du føder ambulant eller bliver udskrevet indenfor 24 timer efter fødslen, vil du blive tilbudt kontakt dagen efter udskrivningen. En jordemoder kontakter dig telefonisk og vil tilbyde råd og vejledning. Jordemoderen vurderer din og dit barns tilstand ud fra dine oplysninger.

Efterfødselssamtale

Alle kvinder, der føder i Region Sjælland, tilbydes en efterfødselssamtale.

Uanset om du er indlagt eller udskrevet, vil du blive tilbudt samtale med jordemoder inden for 2-3 dage efter fødslen. Ved denne samtale følger jordemoderen op på din og dit barns tilstand og du har mulighed for at drøfte fødslens forløb med jordemoderen.

Ved samtalen kan du også tale med jordemoderen om amning, eventuelle smerter eller gener efter fødslen, bækkenbundstræning, tilknytning til det nyfødte barn, forældreskab, sexliv og parforhold. Der er også mulighed for at tale om en eventuel næste graviditet, hvis du allerede gør dig tanker om det.

Hvis du har brug for en uddybende efterfødselssamtale, kan du aftale dette med jordemoderen. Du kan også på et senere tidspunkt henvende dig for at få en uddybende efterfødselssamtale.

I forbindelse med samtalen tilbydes PKU-blodprøve og hørescreening af dit barn.

Screening for stofskiftesygdomme (PKU)

Alle nyfødte bliver tilbudt screening for en række stofskiftesygdomme, dette foregår ved en blodprøve fra barnets hæl (PKU), der tages 48–72 timer efter fødslen. Hvis dit barn skal undersøges nærmere, vil du få besked fra Statens Serum Institut, hvor blodprøven er blevet analyseret.

Hørescreening

Alle nyfødte bliver tilbudt en hørescreening. Det er en høreundersøgelse, der foretages af en jordemoder sammen med PKU 48-72 timer efter fødslen.

Hørescreeningen viser, om dit nyfødte barn har en hørenedsættelse. Undersøgelsen er på ingen måde ubehagelig for barnet og du kan være til stede under hele undersøgelsen. I langt de fleste tilfælde får du svar med det samme.

Sundhedsplejerske

Fødeafdelingen sender besked til sundhedsplejerskerne i din kommune, når du har født. Du vil derefter blive kontaktet af sundhedsplejersken med henblik på at aftale en tid til første hjemmebesøg, som ligger inden for det 4.-5. døgn efter fødslen.