Gå til indhold

Om Sundhedsplatformen

Se kontaktoplysninger
Læs mere om Sundhedsplatformens formål, politiske grundlag samt udvikling og forbedring.

Sundhedsplatformen er patientjournalen i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen forbinder en lang række it-systemer og samler alle de funktioner, medarbejderne bruger mest; eksempelvis ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Med Sundhedsplatformen arbejder medarbejderne i samme system, og data opdateres konstant, så personalet hurtigt kan få svar på eksempelvis blodprøver, skanninger og røntgenbilleder.

Sundhedsplatformen gør det nemmere at få overblik over tidligere og nuværende sygdomsforløb, så personalet kan tilrettelægge sammenhængende behandling på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner.

Sundhedsplatformen blev indført på alle sygehuse og hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra maj 2016 til november 2017.

Sundhedsplatformen udvikles løbende

Sundhedsplatformen bliver løbende udviklet, så den matcher fremtidens sundhedsvæsen, hvor sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal arbejde tættere sammen om patienten via fælles data. Bedre brug af data og ny teknologi til behandling i hjemmet vil spille en voksende rolle.

Sundhedsplatformen er blandt andet valgt, fordi systemet løbende udvikles, så det er gearet til fremtidens teknologiske løsninger i forhold til diagnostik, behandling og observation. sygehusene bruger allerede supercomputere til at vurdere røntgenbilleder, videokonsultationer bliver stadigt mere udbredt, og patienterne kan indrapportere deres sundhedsdata og følge behandlingen via Min Sundhedsplatform.

Udvikling og forbedring

De områder der udvikles er enten dem, der har brug for de største eller hurtigste forandringer, eller dem hvor en indsats vil have størst effekt i forhold til eksempelvis brugervenlighed. Udviklingsarbejdet drives af sygehusene i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Udviklingen sker blandt andet på baggrund af sygehusenes og klinikernes forbedringsønsker.

Fire politiske mål

I maj 2020 godkendte Regionsrådet fire politiske mål for Sundhedsplatformen.

De fire mål er:

  • Klinikerne skal have mere tid til patienten
  • Mere inddragelse af patienterne
  • Højere kvalitet, færre fejl i systemet
  • Bedre adgang til data

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Min Sundhedsplatform

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Åbningstider

Hverdage kl. 9.00-14​.00

Ring til os