Gå til indhold

Ambulancernes responstider

Se kontaktoplysninger
Se de gennemsnitlige responstider for akutte ambulancekørsler, som er aftalt mellem Region Sjælland og Falck Danmark A/S.

I Region Sjælland er det Præhospitalt Center, der står for indsatsen uden for sygehusene. Det er indsatsen fra en person har et akut behov for hjælp, til personen er på sygehuset. Ambulanceberedskabet er grundstammen i det præhospitale beredskab, som skal sikre borgerne i regionen hjælp ved akut sygdom eller skader.

Region Sjælland har indgået kontrakt med Falck Danmark A/S om at stå for ambulancekørsel inden for følgende kørselskategorier:

  • Kørsel A - ambulancekørsel med udrykning: Bliver brugt ved sygdom eller skader, som vagtcentralen vurderer til at være livstruende. Ambulancepersonalet har både mulighed for at observere, monitorere og behandle patienten undervejs. Ambulancen kører til den nærmeste ledige præhospitale enhed.
  • Kørsel B - ambulancekørsel uden udrykning: Bliver brugt til patienter med alvorlig sygdom eller tilskadekomst, men uden en umiddelbar trussel mod patientens liv og førlighed. Under kørsel B har ambulancepersonalet også mulighed for at monitorere og/eller behandle patienten på vej til sygehuset. Ambulancen kører til patientens adresse som en uopsættelig kørsel inden for mulighederne i den aktuelle situation. Den er senest fremme på adressen inden for 60 minutter.

Fra den 1. februar 2024 overtager Region Sjælland ambulancedriften i 2 ud af 4 delområder under navnet Ambulance Sjælland.

Få mere information om Ambulance Sjælland

Responstider for ambulancekørsel i Region Sjælland

I den nuværende kontrakt er regionen opdelt i seks responstidsområder:

  • Område 1: Roskilde
  • Område 2: Køge
  • Område 3: Holbæk
  • Område 4: Slagelse
  • Område 5: Næstved
  • Område 6: Nykøbing Falster
Billede af Region Sjællands delområder for ambulanceresponstider

Responstiden bliver gjort op som tiden fra den tekniske disponent på regionens AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk Koordinering) får opgaven fra den sundhedsfaglige visitator, og indtil ambulancen er fremme hos en akut syg patient eller en fødende kvinde. I skemaet herunder kan du se de gennemsnitlige responstider for akutte kørsler (kørsel A og B) fordelt på de seks områder, som vi har aftalt med Falck A/S:

Kontraktaftalte gennemsnitlige responstider for akutte kørsler

Område 5 minutter 10 minutter 15 minutter 20 minutter
Område 1: Roskilde 30% 70% 90% 99%
Område 2: Køge 26% 80% 95% 97%
Område 3: Holbæk 25% 62% 87% 95%
Område 4: Slagelse 35% 67% 90% 97%
Område 5: Næstved 23% 70% 91% 97%
Område 6: Nykøbing Falster 22% 56% 83% 94%

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Mandag-torsdag: Kl. 8.00-15.30
Fredag: Kl. 8.00-15.00