Gå til indhold

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende skole- og botilbud til børn og unge (0-35 år) med synshandicap.

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs inkluderer også børn og unge, der udover synshandicap har multiple funktionsnedsættelser.

Synscenter Refsnæs består af:

 • Skole
 • Efterskolelignende tilbud
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU)
 • Botilbud
 • Individuelle dagtilbud
 • Fritidstilbud til hjemmeboende elever
 • Individuel udredning
 • Specialrådgivning og vejledning
 • Vidensarbejde
 • Kursustilbud og gruppeforløb
 • Materialeproduktion

Synscenteret har en række synsfaglige specialister: Der er ansat skolekonsulenter (lærere), pædagoger, pædagogmedhjælpere, synskonsulenter, talepædagoger, mobilityinstruktører, psykologer, fysio- og ergoterapeut, sygeplejersker, administrative medarbejdere og servicemedarbejdere.​

Synscenter Refsnæs er synshandicapvenlig. Der er adgang til fællesfaciliteter, som f.eks. svømmehal, mobilitybane, fitnessområde, gymnastiksal, legepladser og strandområde.​
Formålet for centeret er at give børn og unge et synsfagligt tilrettelagt læringsrum, hvor de udredes, undervises, trænes og forberedes til at få en så selvstændig tilværelse som muligt ud fra den enkeltes udviklingsmuligheder.

Lovgrundlag

 • Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 3
 • Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2
 • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Lov nr. 564
 • Døgnophold og aflastning efter servicelovens § 66, stk. 1. nr. 6 eller § 107
 • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
 • Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens § 36
 • Rådgivning efter servicelovens §§ 10-11 og folkeskolelovens § 20, stk. 3

Synscenteret er VISO lev​erandør

Synscenter Refsnæs ledes af Kenn Steen Andersen.​​​​​

Allé ved Synscenter Refsnæs
Allé ved Synscenter Refsnæs
Legeplads ved Synscenter Refsnæs
Legeplads ved Synscenter Refsnæs
Barn mærker på en hånd
Barn mærker på en hånd