Gå til indhold

Region Sjælland - For borgerne: Strategi 2022 - 2025

Hvordan skaber vi det bedst mulige grundlag for, at vi kan lykkes med de politiske ambitioner og de forandringer, vi gerne vil skabe for borgerne? Det kan du læse om i vores strategi for 2022 - 2025.

Region Sjælland - For borgerne

I Region Sjælland har vi fagligheden, ambitioner og modet til at gå
forrest. Vi vil tage ansvar for fremtiden til gavn for din fysiske og
mentale sundhed, for stærke velfærdstilbud og for bæredygtige
alternativer.

Derfor afsøger vi nye muligheder og udvikler innovative
og digitale løsninger til gavn for dig som borger.

Vi arbejder for, at vores sundhedsvæsen er tæt på dig og nemt
tilgængeligt – ligegyldigt hvor i regionen, du bor. Vi vil bekæmpe
ulighed i sundhed ved også at tilbyde hjælp og behandling tæt på
dig i alle de situationer, hvor det er muligt. En fuld lægeuddannelse
og uddannelsesmuligheder tæt på skal være med til at sikre fremtidens arbejdskraft i regionen.

Vi vil være specialister i de mest almindelige sygdomme og sætte
ind med indsatser, som forebygger og styrker din fysiske og mentale sundhed. Nærvær skal altid være afsæt for mødet med dig som
borger.

I Region Sjælland bruger vi vores høje faglighed, og vi møder
dine behov, så alle får den rette behandling af høj kvalitet til rette tid
og rette sted.

Vi sikrer sammenhæng på tværs og skaber løsninger, som giver dig
et fleksibelt og velkoordineret sundhedsvæsen.

Region Sjælland vægter de stærke lokale fællesskaber og værner om
naturen med konkrete tiltag, der giver værdi for dig og dit nærmiljø.

Vi sætter fart på den grønne omstilling og arbejder for, at du som
borger møder bæredygtige løsninger. Infrastrukturen med grønne
transportløsninger binder os sammen som region, og den kommende Femern-forbindelse giver nye internationale muligheder for den
regionale og lokale udvikling, der gavner dig.

Borgerløfter: 12 forandringer for borgerne

Regionsrådet vil love at arbejde for 12 forandringer, vi vil skabe for
borgerne i Region Sjælland. Borgerløfterne er relateret til Regionsrådets 4 overordnede ambitioner:

  • Tættere på borgerne
  • Mere forebyggelse
  • Bedre sammenhæng
  • Grøn omstilling

Regionsrådets strategi 2022-2025

Region Sjælland – for borgerne" sætter kursen og rammen for det fælles strategiske arbejdsgrundlag i Regionrådet i valgperioden 2022-2025.

REGION SJÆLLAND - FOR BORGERNE strategi 2022-2025 (pdf)​