Gå til indhold

Forord: En digital region for borgerne

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland skal ikke digitalisere, fordi vi kan. Vi skal digitalisere, så det giver værdi for vores borgere. Sådan siger formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, i forordet til regionens digitaliseringsstrategi.

Region Sjælland er til for borgerne. Det er udgangspunktet i alt, hvad vi laver, gør og tænker. Vores ønske om et digitalt sundhedsvæsen handler derfor ikke om, at vi skal digitalisere, fordi vi kan, men om at digitalisering giver værdi for vores borgere.

For at give størst mulig værdi i forhold til at være patient, borger og ansat i Region Sjælland samt styrke patientbehandlingen i regionen, kræver det en fælles ramme og retning. Det har været udgangspunktet for Region Sjællands første digitaliseringsstrategi.

De digitale løsninger findes allerede i næsten alt regionen foretager sig – på sengestuen, mobilt hos medarbejderen, i bygninger og biler samt hos borgeren i hjemmet. Vi er derfor nået rigtig langt, men behovet for nye, brugervenlige og effektive digitale løsninger stiger. Det samme gør opmærksomheden på, at løsningerne er trygge og sikre at anvende.

Og digitalisering er et stort og komplekst område, der rummer endnu flere muligheder. Det kræver en målrettet og vedholdende indsats, hvor vi, med udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien, skal turde at prioritere og holde fokus på at skabe mest mulig værdi for borgere og medarbejdere. Det vil give os et bæredygtigt fundament for fremtiden, der hjælper brugerne med at udnytte den værdi, løsningerne giver. På den måde kan vi levere endnu bedre behandling af vores patienter og give vores ansatte de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver.

Der er brug for konkret handling og omstilling, så Region Sjælland kan realisere de 12 borgerløfter i ”Region Sjælland – for borgerne” frem mod 2025.  Vi vil derfor, sammen med brugerne, tage ejerskab på at skabe et nyt digitalt sundhedsvæsen. Vi vil gå forrest i den digitale og teknologiske omstilling, der kan forandre måden, som borgerne møder sundhedsvæsenet på.

Vi glæder os til at gennemføre strategien og omsætte den til konkrete handlinger til gavn for borgere og ansatte i Region Sjælland.