Gå til indhold

Digitale medier

Der er lavet designretningslinjer for PowerPointpræsentationer
og afsenderinformationen på e-mails. Hjemmeside og intranet har egne retningslinjer.