Gå til indhold

S1: Episode 3: Et sundhedsvæsen der taler sammen på tværs

Se kontaktoplysninger
Her har du mulighed for at lytte til tredje episode i podcast-serien ”Ledelse i Region Sjælland”

Samarbejde, der krydser grænser og arbejde på tværs af organisationsstrukturer, kan skabe ekstraordinære forandringer og resultater. Tværgående samarbejde udfordres dog ofte af bl.a. incitamentsstrukturer, siloopbygning og også kulturelle forskelle. Som leder har man en væsentlig rolle i at facilitere det tværgående samarbejde. Men hvordan gør man det? Hvad virker godt i vores nuværende samarbejde og måder at løse velfærdsopgaverne på? Og hvad kunne fungere endnu bedre, også i fremtiden? Er der noget vi med fordel kunne stå mere fælles om, og måske også tættere om? Og hvordan kunne vi lykkedes med det? Det er noget af det vi tale mere om i dagens episode.

Alle borgere i Region Sjælland skal opleve den samme høje kvalitet og sammenhæng i deres behandling. For ingen fagprofessionel, ingen leder, eller afdeling kan lykkes alene. Den ambition kalder på helhedsorienteret tværgående samarbejde og koordinering f.eks. blandt afdelinger, afsnit og sektorer.

Billedet viser podcastens deltagere
Fra venstre ses Tina Lanther, Lotte Lykkegaard Laursen og Morten Fogsgaard

Medvirkende: Morten Fogsgaard, Partner og Innovationsdirektør i konsulenthuset UKON og Tina Lanther, Chefsygeplejerske på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Vært: Facilitator og underviser på ledernetværk og ledelsesudviklingsforløb i Region Sjælland, Lotte Lykkegaard Laursen

Produktion: Ugli Fruit Productions

Tilrettelæggelse: Koncern HR Udvikling, Region Sjælland

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern HR

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Telefontid:
Mandag til torsdag 8.00 til 15.30
Fredag 8.00 til 15.00