Gå til indhold

Skrifttyper på hjemmesiden

Hvilke skrifttyper bruges på hjemmeside og hvordan må de bruges.

På hjemmesiden bruges googlefonten Inter

Man bruger ikke kursiv eller understregning  – kursiv læses ikke så godt på en skærm og understregning associeres med links.

Inter – Google font https://fonts.google.com/specimen/Inter

Fonten Inter

For brug af andre skrifttyper henvises der til Regionen overordnede designguide.

Formatering af overskrifter

Til formatering af overskrifter bruges i systemet indbygget formateringsmuligheder med H1, H2, H3, H4 og H5

H1: Overskrifter på forside, navigationssider og indholdssider. Defineret i systemet. Kan ikke ændres.

H2: Mellemoverskrift i tekst på indholdsside. Bruges til overskrifter til afsnit i dine tekster.

H3: Undermellemoverskrift. Kan bruges til underafsnit i dine hovedafsnit. 

H4: Bruges ikke. 

H5: Bruges ikke

Fedskrift kan bruges til at fremhæve tekst inde i et tekststykke.

Man bruger ikke selv farve på tekst - andet end det der kommer automatisk på eks links fra systemet.