Gå til indhold

Regionale udviklingsmidler

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland anvender hver år udviklingsmidler på indsatser og projekter, der gør regionen til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.
Tour de Storebælt 2022. Foto Region Sjælland

Om regionale udviklingsmidler

De regionale udviklingsmidler anvendes på de indsatser, som de politiske udvalg prioritere at regionen vil støtte, sætte i gang og deltage i.​

Prioriteterne for Region Sjællands udviklingsmidler tager afsæt i Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 og beskrives i de handlingsplaner, som følger strategien.

Læs mere om Regions Sjællands udviklingsstrategi

For at en indsats eller projekt kan modtage støtte, skal der udarbejdes en projektbeskrivelse, budget og andre relevante bilag, som anvendes i den politiske behandling.

Herunder finder du vejledninger og relevante materiale til at lave en indsats eller projekt med Region Sjælland.

Vilkår for støtte

Projekter og indsatser skal være inden for rammerne af Region Sjællands Udviklingstrategi og overholde Region Sjællands ”Standardvilkår for tilskud fra regionale udviklingsmidler”. Der gives desuden ikke tilskud til enkeltvirksomheder eller aktiviteter, som kan være konkurrenceforvridende.​​​​​

Kontakt os hvis I har forslag til indsatser og projekter
Regional Udvikling i Region Sjælland ønsker et bredt samarbejde med relevante aktører. Så kontakt os hvis din organisation har forslag til nye udviklingsindsatser og projekter. De regionale udviklingsmidler udmøntes løbende.

Skriv til regionaludvikling@regionsjaelland.dk​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00