Gå til indhold

Sterilcentral

Byggeriet opføres som totalentreprise af G.V. L. Entreprise A/S med et areal på 2.500 kvadratmeter og forventes færdigt i 2024.
Illustration af nye senge og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital i Køge.
Illustration af de nye senge og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital.

Fakta om sterilcentralen

Den nye sterilcentral på Sjællands Universitetshospital i Køge skal rumme produktionslokaler og lager. Her skal de kirurgiske instrumenter rengøres, steriliseres, pakkes og opbevares, indtil de skal bruges til de mange operationer, der skal ske på det fremtidige hospital.
Byggeriet opføres som totalentreprise af G V. L. Entreprise A/S med et areal på 2.500 kvadratmeter og forventes færdigt i 2024. Sterilcentralen opføres i to etager og kælder, der er forbundet til resten af hospitalet via en tunnel, hvor selvkørende robotter vil transportere færdigpakkede vogne med sterilt udstyr og forbrugsvarer, såkaldte casecarts, ud til operationsstuerne.

Arbejdsgangene i den eksisterende sterilcentral er manuelle. I den nye bygning bliver flere processer automatiseret, og der er forberedt til at endnu flere kan blive det i fremtiden.

Robotter vil være på arbejde og kan aflaste personalet med de tunge løft, endvidere bliver arbejdsgangene optimerede, fordi transporten mellem instrumentvasken og autoklaverne håndteres af transportrobotter.

I sterilcentralen opføres et to etagers højlager, hvor et software styrer beholdningen og angiver varens placering, dermed bliver det nemmere for personalet at finde de emner, der skal pakkes i casecarts.

En sterilcentral er uløseligt forbundet med hospitalets evne til effektivt at udføre indgreb og operationer. I 2026 vil der være 41 rum til kirurgiske indgreb. Sterilcentralen kommer til at være åben 24/7, og man forventes at producere casecarts til 150 operationer dagligt, når den nye bygning tages i brug. Kapacitet og effektivitet vil således stige markant.


• Bygningen opføres med et semiautomatisk højlager på 14 meter

• Der er rørpost tilknyttet bygningen

• Flowet mellem instrumentvasken og autoklaverne håndteres af tre transportrobotter

• Bygningen opføres til DGNB sølv

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital Køge

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, Stuen

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 28 73 73 78

Tlf. 28 73 73 78