Gå til indhold

Senge - og behandlingsbygning

Senge- og behandlingsbygningen er den største deletape af det nye universitetshospital i Region Sjælland og består af i alt 114.000 kvadratmenter. Den første af i alt fire bygninger stod færdig efteråret 2022. De øvrige bygninger forventes klar til ibrugtagning i september 2026.
Illustration af ny senge-og behandlingsbygning på Sjællands Universitetshospital.
Illustration af de nye senge og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital.

Fakta om senge- og behandlingsbygningen

Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital og koster i alt fire milliarder kroner (2009-priser). Opgaven udføres af Køge Hospital Project Team (KHPT), som er et joint venture mellem ITINERA og CMB.

Her samles Region Sjællands specialiserede behandling til gavn for alle regionens borgere. Derudover er det et af regionens fire akutsygehuse. Det nye universitetshospital i Køge bygges i op til otte etager. Basen med røde mursten rummer stue, 1. og 2. sal med ambulatorier og behandlingsfunktioner, derefter en teknik-etage som et gråt bånd, mens der øverst bliver fem etager med sengeafdelinger med hvide facader i gavlene. På taget over akutafdelingen etableres en helikopterplatform.

Senge- og behandlingsbygningen opføres i fire deletaper og rummer blandet andet:

  • Enestuer: 789 (heraf 70 akutsenge)
  • Intensiv pladser: 38
  • Undersøgelsesrum: 134
  • Operationsstuer: 16
  • Stråleterapirum: 5
  • Fødeafdeling
  • Billeddiagnostik
  • Akutafdeling
Første fløj i det nye universitetshospital i Køge
Den første fløj af i alt fire er taget i brug marts 2023. De øvrige bygninger forventes klar til ibrugtagning i september 2026.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital Køge

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, Stuen

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 28 73 73 78

Tlf. 28 73 73 78