Gå til indhold

Energicentral

Nødstrømsanlæg og køleanlæg udgør tilsammen energicentralen på Sjællands Universitetshospital med et samlet areal på 657 kvadratmeter . De to anlæg har været i drift siden 2021.
Energicentralen på Sjællands består af et nødstrømsanlæg og en køleanlæg.
Energicentralen består af et centralkøleanlæg, der ses til venstre. I forgrunden ved nødstrømsgeneratoranlægget ses den 53 meter høje skorsten.

Kølecentral

Frederiksberg Forsyning har efter udbud fra Region Sjælland bygget en fjernkølecentral, der skal levere energieffektiv fjernkøling til Sjællands Universitetshospital i Køge. Kontrakten dækker de næste 30 år, hvorefter anlægget overgår til Region Sjælland. Anlægget er sat i drift og overvåges fra Frederiksberg Forsynings centrale kontrolrum på Frederiksberg i København.

 

• 12°C koldt vand sendes ud i et lukket rørsystem, hvor det cirkulerer til hospitalets bygninger.

• Det kolde vand er med til at sikre patienter og personale et behageligt indeklima.


• Samtidig sikres køling af avancerede scannere og andre maskiner, som er vigtige i behandlingen.Kølecentral
Fra kølecentralen sendes 12°C koldt vand ud i et lukket rørsystem, hvor det cirkulerer til hospitalets bygninger.

Nødstrømsanlæg

Det nye nødstrømsanlæg skal forsyne alle afdelinger på det færdige universitetshospital i tilfælde af strømsvigt. Anlæggets fire generatorer med en samlet effekt på 8 Megawatt har hestekræfter nok til at forsyne hele hospitalet med nødstrøm i tilfælde af nedbrud. Nødstrømsforsyningen er opført af Coromatic og blev sat i drift sommeren 2021.

Nødstrømsanlægget er en ekstrem vigtigt brik i det samlede hospital, da meget følsomt udstyr skal køre hele tiden. Nødstrømsforsyningen er afgørende for, at vi kan garantere sikkerheden for vores patienter.

 

• Anlægget er forberedt til 10 Megawatt. Det betyder, at hospitalet kan udvide nødstrømsforsyningen, hvis behovet opstår.

• Skorstenen er med sine 53 meter Køges højeste punkt.

• Vægge og lyddæmpere på afkast til skorstenen minimerer støjen af hensyn til naboer, patienter og personale.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital Køge

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, Stuen

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 28 73 73 78

Tlf. 28 73 73 78