Gå til indhold

Teknologi og bæredygtighed

I Projekt Sjællands Universitetshospital gør vi meget for at sikre, at byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge bliver så grønt som muligt. Gennem klimatilpasning som en integreret del af alle løsninger udvikles det bedst mulige projekt med hensyn til teknologi og bæredygtighed.

Solceller på tagene

På alle de nye bygningers tage opsættes der solceller, ligesom der allerede er solceller på det eksisterende hospital. Solcellerne producerer strøm som anvendes af hospitalet. Der bliver ikke overproduktion, da hospitalet har et større forbrug end solcellerne kan producere.

På det kommende Sjællands Universitetshospital er der solceller på alle tagene.

Rensning af spildevand

Alle hospitaler skal rense deres spildevand, det gælder også Sjællands Universitetshospital. De seneste fem år har Projekt Universitetshospital Køge haft en tæt dialog med KLAR Forsyning om rensning af hospitalets spildevand.

Da hele 96% af medicinforbruget foregår i eget hjem, har KLAR Forsyning startet et projekt i Køge om at begrænse udledning af medicinrester fra hele spildevandsstrømmen, altså også fra private hjem. Projektet, som Miljøministeriet har udnævnt til et Fyrtårnsprojekt, vil reducere mængden af medicinrester og andre miljøfremmede stoffer i spildevandet med op til 80 procent.

Fredsskov - erstatning af skovområde

De nuværende parkeringsarealerne rundt om hospitalet har tidligere været beplantet med træer. Da anlægsarbejdet til p-pladser rundt om hospitalet skulle iværksættes i 2016, betød det, at 6,5 hektar træer skulle fældes og erstattes med det dobbelte areal, som lovgivningen foreskriver ved fredskov. Det er blevet til etablering af Nordrup Kirkesogn ved Ringsted - et rekreativt område med shelters og bålområde på 11,5 hektar til fri afbenyttelse for alle borgere. I Uggerløse Kirkesogn blev  et skovområde på i alt 6,7 hektar etableret.  

Nordrup Kirkesogn ved Ringsted - et rekreativt område med shelters og bålområde på 11,5 hektar til fri afbenyttelse for alle borgere.

Smart bygningsteknologi

I kontor- og administrationsbygningen, der allerede er taget i brug, mærkes dagligt effekten af at være i en bygning, hvor lys og temperatur reguleres automatisk. Lyset slukker, når man forlader et rum, og temperaturer falder, når der er flere personer i rummet. Samtlige nybyggerier ved Sjællands Universitetshospital følger samme standard.
I det eksisterende hospital spares der på energien ved f.eks. at udskifte almindelige lysstofrør til LED-belysning, udskifte vinduer, efterisolere, og energi-optimere ventilations-, varme- og køleanlæg.

 

Lyset slukker, når man forlader et rum, og temperaturer falder, når der er flere personer i rummet. Samtlige nybyggerier ved Sjællands Universitetshospital følger samme standard.

Genbrug er godt - udstyr og inventar flytter med

Vi genanvender så meget som muligt af hospitalets eksisterende udstyr og inventar, som flytter med afdelingerne ind i de nye lokaler. Kun der, hvor teknologien er forældet, eller kapacitetsudvidelser er nødvendige som følge af hjemtag af behandling, indkøber vi nyt udstyr. Vi genbruger dermed senge, sengeborde, stole og en lang række andre møbler. I nogle tilfælde giver det mening at renovere eller opgradere møbler, når de har værdi. Fx har vi i forbindelse med ibrugtagning af kontorbygningen fået malet Poul Henningsens 7’er stole i overensstemmelse med hospitalets farvestrategi fremfor at købe nye, og vi har fået installeret kodelåse på alle sengeborde til erstatning for de gamle nøglelåse.

I kontorbygningen er Poul Henningsens 7’er stole malet i overensstemmelse med hospitalets farvestrategi fremfor at købe nye stole til mødelokalerne.

Smart booking - udstyr bookes fra centralt depot

Som noget nyt introducerer vi en udlånsordning, hvor afdelingerne kan bestille småt mobilt udstyr og hjælpemidler fra et centralt lager. Vi kalder det ”Fælles udstyrsordning”. Udstyret bliver med robot bragt ud til den afdeling. 
Denne tankegang betyder, at man får større patientsikkerhed, da udstyret altid vil være leveret klar til brug, lagerbeholdningen vil være mindre, hvilket betyder man kan reducere indkøbet af udstyr.
Fælles udstyrsordning->Link

Optimal udnyttelse af arealer

Byggeri udleder som bekendt en del CO2. Hospitalet bygges derfor efter et princip om effektiv udnyttelse af arealer. Det generelle princip om effektiv udnyttelse af arealer, betyder at de fleste typer af rum kan bruges af alle specialer, så man ikke ”ejer” sine egne rum, men har adgang til den nødvendige ressource. Så sikrer vi at lokaler ikke står tomme. Ved at nedbringe lageret af udstyr og forbrugsvarer på afdelingerne og placere det i et centralt eksternt depot, er behovet for lokal lagerplads mindre.

Man ”ejer” ikke sine egne rum, De fleste typer af rum kan bruges af alle specialer, så man har adgang til den nødvendige ressource.

Smart logistik

Et helt nyt logistiksystem, med automatiseret bestilling og opfyldning betyder mindre spild. Desuden sikrer systemet at emballage ikke kommer ind på hospitalet, og at der derfor ikke skal bruges energi på at bringe det ud igen.

Logistikkonceptet->

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital Køge

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, Stuen

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 28 73 73 78

Tlf. 28 73 73 78