Gå til indhold

DGNB

Se kontaktoplysninger
Projekt Universitetshospital Køge certificeres efter bæredygtighedscertificeringen DGNB, som i Danmark administreres af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.
Sjællands universitetshospital - udearealer
Normalt taler vi om bæredygtighed udelukkende ud fra en miljømæssig betragtning, men i DGNB-certificeringen tæller endvidere social og økonomisk bæredygtighed.

Bæredygtighed i alle byggeprojektets faser

DGNB hjælper bygherre med at sætte fokus på bæredygtighed. Det er  med til at fastholde fokus på, at vores bygningerne bliver så bæredygtige som muligt. Entreprenørerne på hver totalentreprise i Projekt Universitetshospital Køge har skulle sikre, at de lever op til de certificeringskrav, der ligger i DGNB-manualen.

Normalt taler vi om bæredygtighed udelukkende ud fra en miljømæssig betragtning, men i DGNB-certificeringen tæller endvidere social og økonomisk bæredygtighed. Blandt andet vurderes det, om bygningen er let tilgængelig, f.eks. let at komme til på cykel eller med offentlig transport. I byggefasen skal der sikres et ordentligt arbejdsmiljø på byggepladsen og at materialer til byggeriet er fremstillet under ordentlige forhold.

DGNB er et procesværktøj, der også kan betragtes som en ekstra kvalitetssikring, som sikrer et kontinuerligt fokus på bæredygtighed, og som hjælper med at leve op til FNs verdensmål. Byggeriet certificeres fra sølv til platin.
Der er udarbejdet detaljerede planer for udearealer, der sikrer biodiversitet og bred variation i beplantning:

  • Regnvand håndteres, så tagvand og afstrømningsvand fra nærliggende områder ledes til vådeng og regnvandsbassiner.
  • Der tilstræbes stor variation i beplantning, så der skabes biodiversitet og store områder med beplantning
  • Der benyttes så vidt muligt robuste materialer med en lang levetid.
  • Cyklisternes forhold fremmes med gode cykelstier og cykelparkering.
  • Udearealerne indrettes med beplantning og belysning, så det føles trygt at færdes i området.


Udendørsarealer er del af den større strategi for hospitalet og skal fremme patienters sundhed og velbefindende samt understøtte hospitalets funktioner. Arealerne skal være alsidige og indeholder områder, der er egnede til ophold, samtaler, bevægelse og leg. Biodiversitet er tænkt ind i valget af beplantningen.

 

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital Køge

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 1, Stuen

4600 Køge

Ring til os

Tlf. 28 73 73 78

Tlf. 28 73 73 78