Gå til indhold

Vederlagsregulativ for Region Sjælland

Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmer af Regionsrådet og til personer i henhold til § 17.

Reglerne om vederlag mv. til regionsrådet fremgår af § 11 i lov om regioner, som henviser til reglerne i §§ 16, 16a og 34 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat nærmere regler om vederlag til regionsrådets medlemmer i bekendtgørelse nr. 2002 af 28. oktober 2021 (gældende) trådt i kraft den 1. januar 2022 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). Alle vederlag- og satsbeløb er opgivet i 2022 niveau.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation