Gå til indhold

Vederlagsregulativ for Region Sjælland

Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmer af Regionsrådet og til personer i henhold til § 17.

Reglerne om vederlag mv. til regionsrådet fremgår af § 11 i lov om regioner, som henviser til reglerne i §§ 16, 16a og 34 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven).

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat nærmere regler om vederlag til regionsrådets medlemmer i bekendtgørelse nr. 2002 af 28. oktober 2021 (gældende) trådt i kraft den 1. januar 2022 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). Alle vederlag- og satsbeløb er opgivet i 2022 niveau.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation

Tlf. 57 87 50 10

Tlf. 57 87 50 10