Gå til indhold

Retningslinje for behandling af politiske besøg

Retningslinje for politiske besøg på regionens institutioner med hensyn til patientsikkerhed og hensyn til andre opgaver.

Region Sjælland vil generelt byde velkommen til politiske besøg på regionens institutioner. Det skal imidlertid ske med hensyn til patientsikkerheden og hensynet til andre opgaver. Der vil derfor være mulighed for, at der kan ske begrænsninger i adgangen til besøg i konkrete tilfælde.

Henvendelser kan dreje sig om følgende:

  1. ​Informationer om bestemte dele af regionens virke
  2. Besøg og møder på Region Sjællands institutioner
  3. Mødelokaler
  4. Foto- og filmoptagelser mv. til brug for presse og sociale medier

Retningslinjen for behandling af disse henvendelser skal sikre:

  • At der er lige adgang for politikere og kandidater til informationer og besøg mv. og dermed partipolitisk neutralitet fra administrationens side.
  • At besøg og optagelser ikke medfører gener for patienter, pårørende og personale.
  • At besøg planlægges og gennemføres under hensyntagen til øvrige opgaver og en hensigtsmæssig prioritering af ressourcerne på institutionerne.

Denne retningslinje træder i kraft med Forretningsudvalget godkendelse den 18. september 2023

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Koncern Ledelse og Kommunikation

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Koncern Ledelse og Kommunikation